Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

73 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Y Ddaear o'r Awyr

23 Mai 2007

Portread ffotograffydd o'n planed yn anelu at ddatblygu cynaliadwy gan Yann Arthus-Bertrand

26 Mai-29 Gorffennaf 2007

Ar dir Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Canol Dinas Abertawe.

Yn Eisiau: Eich Plastig

21 Mai 2007

Dewch ag unrhyw hen fagiau plastig i Faes Eisteddfod yr Urdd, Caerfyrddin.

Mae Amgueddfa Wlan Cymru yn annog pobl i beidio â gwaredu'u bagiau plastig ond yn hytrach i ddod a nhw i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nghaerfyrddin wythnos nesaf (18 Mai - 2 Mehefin) er mwyn creu ‘ryg gynaliadwy.'

Amgueddfa a Llyfrgell yn cyflwyno'r goron

17 Mai 2007

Dau o brif sefydliadau Cymru, Amgueddfa Cymru a’r Llyfrgell Genedlaethol, sy’n gyfrifol am noddi Coron Eisteddfod Genedlaethol Sir Fflint eleni.

Mewn seremoni yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth ar ddydd Gwener 18 Mai, cyflwynir y Goron i’r Eisteddfod a’r Orsedd fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant y ddau sefydliad eleni a’u gwerthfawrogiad o gyfraniad yr Eisteddfod i fywyd diwylliannol Cymru.

Dwy Amgueddfa Lechi'n dod ynghyd

17 Mai 2007

Gefeillio Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis ac Amgueddfa Slate Valley, Granville, UDA

Ar 19 Mai 2007, bydd Amgueddfa Lechi Cymru yn Llanberis yn dathlu ‘gefeillio' ag Amgueddfa Slate Valley, Granville, Talaith Efrog Newydd, gan dynnu sylw at y berthynas hirbarhaol rhwng pobl Cymru a phobl Unol Daleithiau America.

Mae'r gefeillio hwn yn un o brif ddigwyddiadau canmlwyddiant Amgueddfa Cymru, a bydd yn pwysleisio'r berthynas ddiwylliannol a hanesyddol rhwng cymunedau chwarelyddol Gogledd Cymru a chymunedau Ardal Lechi UDA.

Penwythnos yn troi'n Wythnos Genedlaethol yn yr Amgueddfa Wlân

4 Mai 2007

Gyda thros 300 o felinau ar draws y DU yn dathlu Penwythnos Cenedlaethol Melinau mis yma (mis Mai), mae’r Amgueddfa Wlân yn Nre-fach Felindre yn paratoi i gynnal wythnos lawn o ddigwyddiadau cyffrous o 5 - 13 Mai 2007.