Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

70 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cynnydd o 20% o ymwelwyr i'r Amgueddfa Wlân

6 Mai 2008

Mwy o ymwelwyr, staff a chasgliadau i Amgueddfa Wlân Cymru

Yr amgueddfeydd cenedlaethol yn denu mwy o ymwelwyr nag erioed o’r blaen

6 Mai 2008

Daeth bron i 1.7 miliwn o ymwelwyr i amgueddfeydd cenedlaethol Cymru yn 2007-08 – y nifer fwyaf erioed a 124% yn fwy na nifer yr ymweliadau a gafwyd yn y flwyddyn ariannol cyn cyflwyno mynediad am ddim yn Ebrill 2001.

Y Saeson: Cymdogion Cythryblus?

21 Ebrill 2008

Trafodaeth bryfoclyd yn Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru i ddathlu

Dydd Sant Siôr

Llechi lleol

10 Ebrill 2008

Mae Uned Adeiladau Hanesyddol Amgueddfa Cymru - y tîm sy’n gyfrifol am ddatgymalu adeiladau ar draws Gymru a’u hail-adeiladu yn Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru er mwyn diogelu’u dyfodol - yn chwilio am lechi traddodiadol Cymreig o Rhaeadr, Powys.

Seren rygbi Cymru yn helpu i lansio’r Mis Amgueddfeydd ac Orielau yng Nghymru

8 Ebrill 2008

Beth sydd gan drenau, awyrennau a'r arwydd hafal yn gyffredin? Yr ateb yw mai yng Nghymru y tarddodd yr holl ddyfeisiadau hyn a newidiodd y byd.