Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

78 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lansiad swyddogol pecyn offer cymunedol yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

30 Tachwedd 2009

Cafodd pecyn offer treftadaeth gymunedol ei lansio’n swyddogol ddydd Sadwrn 28 Tachwedd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe.

'Hanes ar ei orau'

24 Tachwedd 2009

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru'n cael gwobr Sandford eto

Darganfod chwilen brin yng ngogledd Cymru

24 Tachwedd 2009

Mae chwilen ddu sy’n brin yng Nghymru, yn gwichian wrth ei dal ac â genau pwerus, wedi cael ei darganfod mewn iard goed yn Ynys Môn.

Gwobr addysg bwysig i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

23 Tachwedd 2009

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe yn rhagori ym maes addysg.

Amgueddfa Wlân Cymru yn leoliad recordio'r Talwrn am y tro cyntaf erioed

23 Tachwedd 2009

Am y tro cyntaf erioed bydd Talwrn y Beirdd BBC Radio Cymru yn cael ei recrodio yn Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre ar nos Fawrth y 1af o Ragfyr am 7pm.

Yn fwy ac yn well nag erioed o'r blaen - Ffair Grefftau'r Nadolig yn Amgueddfa Wlân Cymru

23 Tachwedd 2009

Bydd y trydydd Ffair Grefftau’r Nadolig yn cael ei chynnal yn Amgueddfa Wlân Cymru ar 28 o Dachwedd o 10yb tan 3yp, ac mae’n argoeli’n un dda gyda mwy o stondinau nag erioed o’r blaen.