Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

76 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Rhestr lawn o ddigwyddiadau hwyliog dros y Pasg!

12 Ebrill 2011

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn addo gwledd o weithgareddau llawn hwyl yn Ebrill, gyda digon i’r teulu cyfan eu mwynhau.

Cymru fydd y wlad gyntaf i gynhyrchu cronfa ddata DNA ar gyfer pob planhigyn cynhenid sy'n blodeuo

8 Ebrill 2011

Mae Amgueddfa Cymru yn chwarae rhan flaenllaw yn y broses o roi codau bar DNA i flodau Cymreig. Nod y project yw creu codau bar DNA (cyfresi unigryw o batrymau DNA – fel olion bysedd) ar gyfer pob un o'r 1,143 o blanhigion Cymreig sy'n blodeuo.

Arddangosfa Creu Hanes: 1500-1700

7 Ebrill 2011

Am 2pm, dydd Sadwrn 9 Ebrill 2011, bydd Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru yn agor ‘Creu Hanes: 1500-1700’ arddangosfa a chyfres o ddigwyddiadau cyffrous yn edrych ar y ddwy ganrif gythryblus yn hanes Cymru.

Y Glannau yn croesawu EUB Dug Caerloyw

1 Ebrill 2011

Heddiw, dydd Sadwrn 2 Ebrill, bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn derbyn ei hail ymweliad brenhinol gan Ei Uchelder Brenhinol Dug Caerloyw.

Mae’r ymweliad yn rhan o’r dathliadau i nodi 70 mlynedd ers ffurfio 3ydd Corfflu Hyfforddi Awyr Welsh Wing, Stryd Morgannwg, Abertawe.

Cyfnewid Llyfrau ar y Glannau

30 Mawrth 2011

Yn glanhau’r t?? Am newid eich casgliad llyfrau? Dewch draw i Gyfnewid Llyfrau yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau’r penwythnos hwn (2 a 3 Ebrill).

Dyddiau Du gan John Cale

25 Mawrth 2011

Arddangosiad cyntaf yng ngogledd Cymru o

 Dyddiau Du / Dark Days

gan John Cale

Amgueddfa Lechi Cymru 25.3.2011 - 3.4.2011