Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

76 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ffair Briodas y Glannau yn paratoi i ysbrydoli priodferched y dyfodol

1 Mawrth 2011

Dysgwch fwy am briodasau y Sul hwn, 6 Mawrth yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau wrth inni baratoi i gynnal ein ffair briodas ein hunain o 11am.

Gwragedd Gwych Cymru: dathliad arbennig

28 Chwefror 2011

Bydd digwyddiad arbennig i ddathlu canmlwyddiant Diwrnod Rhyngwladol Menywod yn cael ei gynnal yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar ddydd Mawrth 8 Mawrth 2011.

Darganfyddiad newydd yn nirgelwch cerrig gleision Côr y Cewri

22 Chwefror 2011

Mae tarddiad cerrig gleision Côr y Cewri wedi bod yn destun chwilfrydedd a chryn ddadlau ers tipyn. Cafodd un math o garreg las, y ‘dolerit smotiog’, ei holrhain yn llwyddiannus i Fynydd y Preseli yng ngogledd Sir Benfro yn gynnar yn y 1920au.

Dreigiau, defaid yn neidio a chennin Pedr yn rhoi lliw i'r Glannau y penwythnos hwn

21 Chwefror 2011

Ar ddydd Sul 27 Chwefror rhwng 12 a 4pm, bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn dathlu Dydd G?yl Dewi Sant gydag amrywiaeth o berfformiadau, cerddoriaeth, dreigiau, a defaid anferth yn neidio ar stilts fydd yn si?r o diddori’r holl deulu.

Rhannu casgliadau cenedlaethol mewn arddangosfeydd newydd yng Nghanolbarth a Gogledd Ddwyrain Cymru

4 Chwefror 2011

Amgueddfa Cymru ar waith yn y Drenewydd, Rhuthun a Wrecsam

Dathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd ar y Glannau

2 Chwefror 2011

Mae’n flwyddyn y gwningen ac mae’r dathlu ar ei anterth…

Bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn llawn bywyd y Sadwrn hwn (5 Chwefror 11am-4pm), gyda gweithgareddau i’r holl deulu i ddathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd.