Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

76 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Benthyciadau Newydd yn creu Argraff yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

29 Tachwedd 2011

Mae Amgueddfa Cymru yn aml yn rhannu ei chasgliadau gyda lleoliadau yng Nghymru a thramor. Yn ystod yr hydref mae’r oriel Agraffiadaeth ac Ôl-agraffiadaeth Ffrenig yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn arddangos dau fenthyciad pwysig o’r Almaen, fel rhan o fenter gyfnewid ryngwladol.

Edrych ymlaen at Nadolig Gwyrdd ar y Glannau

25 Tachwedd 2011

Mae tymor y Nadolig yn agosáu a bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn troi’n wyrdd dros yr ?yl.

Coeden Nadolig wahanol!

25 Tachwedd 2011

bellach wedi’i chodi yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Daeth yr ysbrydoliaeth ar gyfer y goeden 11 troedfedd o arddangosfa Tic Toc, Ar Amser!, ac mae myfyrwyr Ysgol Dylunio Diwydiannol Prifysgol Fetropolitan Abertawe wedi defnyddio eu doniau i greu coeden Nadolig ryngweithiol.

Ffair Gaeaf Amgueddfa Lechi Cymru

24 Tachwedd 2011

Dewch i fwynhau hwyl yr wyl a sbri y nadolig yn yr amgueddfa!

Arbenigwr pryfed Amgueddfa Cymru yn hedfan i Chile

17 Tachwedd 2011

Allwn ni ddim deall bioamrywiaeth yng Nghymru yn llawn heb ddeall bioamrywiaeth yn y byd. Bydd Amgueddfa Cymru yn gwneud gwaith ymchwil pellach i fioamrywiaeth ar ddiwedd mis Tachwedd pan fydd entomolegydd ac arbenigwr pryfed adran hanes natur Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Dr Adrian Plant, yn mynd ar alldaith wyddonol dair wythnos i ardal Patagonia yn Chile.

Ailbenodi Ymddiriedolwyr Bwrdd Ymddiriedolwyr Amgueddfa Cymru

16 Tachwedd 2011

Mae'r Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth, Huw Lewis, a Llywydd Amgueddfa Cymru, Elisabeth Elias, wedi cyhoeddi bod pum ymddiriedolwr o Fwrdd Ymddiriedolwyr yr Amgueddfa wedi'u hailbenodi.