Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

76 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Elizabeth Fritsch yn dychwelyd i Gaerdydd

1 Tachwedd 2011

Dau gaffaeliad ychwanegol i gasgliad Cymru o gerameg gyfoes

Cadwch y plant rhag diflasu dros hanner tymor!

25 Hydref 2011

Gyda gwyliau hanner tymor yr hydref ar ein pennau, bydd Amgueddfa Genedlaethol Glannau yn darparu rhaglen llawn hwyl i ddiddanu’r teulu cyfan.

Celf Beuys yn dod i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

21 Hydref 2011

Mae Joseph Beuys – un o ffigyrau mwyaf dylanwadol celf fodern a chyfoes yr ugeinfed ganrif – yn adnabyddus am y tri diwrnod y treuliodd yn Efrog Newydd, yn rhannu ystafell â choyote gwyllt yn ei ‘weithred’ I like America and America Likes Me 1974. Cafodd ffotograffau o’r digwyddiad eu harddangos yn Eisteddfod Wrecsam yn 1977. Mae cysylltiad rhwng Beuys â Chymru drwy ei ddiddordeb hirhoedlog ym mharhad yr ysbryd Celtaidd yn Ewrop. Dyma, yn ogystal â chyfraniad bwysig Beuys i ddatblygiad celf Ewropeaidd ar ôl yr Ail Ryfel Byd, yw canolbwynt arddangosfa newydd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd o 22 Hydref.

Aderyn neu ddeinasor

14 Hydref 2011

"The Phantom" Archaeopteryx yn dod i Gaerdydd

Dathlu Pen-blwydd yn chwech oed gyda 1,500,000 o ffrindiau!

14 Hydref 2011

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn dathlu ei bod wedi croesawu ei 1,500,000fed ymwelydd ychydig ddyddiau cyn dathlu ei phen-blwydd yn chwech oed.

Cyrhaeddodd yr Amgueddfa y garreg filltir ar ddydd Iau 6 Hydref, ddeg diwrnod cyn ei phen-blwydd swyddogol ar ddydd Llun 17 Hydref.