Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

76 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penodi Is-Lywydd Newydd Amgueddfa Cymru

6 Hydref 2011

Mae'r Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth, Huw Lewis, a Llywydd Amgueddfa Cymru, Elisabeth Elias, wedi cyhoeddi enw Is-Lywydd newydd Bwrdd Ymddiriedolwyr yr Amgueddfa.

'Wales Breaks its Silence...' yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

30 Medi 2011

Oeddech chi’n gwybod am hanes trasig suddo’r SS Arandora Star ym 1940?

Oeddech chi’n gwybod bod 53 o Gymry o dras Eidalaidd wedi colli eu bywydau ar y llong? Roeddent yn cael eu trosglwyddo i garchardai rhyfel yng Nghanada dan orchymyn Llywodraeth Prydain yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Oeddech chi’n gwybod bod arddangosfa bellach ar agor yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau sy’n adrodd hanes rhai o’r gw?r a foddodd ac a oroesodd y drychineb?

Drws agored yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

16 Medi 2011

I ddathlu’r Diwrnodau Treftadaeth Ewropeaidd eleni, bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn agor ei drysau dros y penwythnos, gan eich gwahodd i gael golwg tu ôl i’r llenni ar un o amgueddfeydd mwyaf newydd ac arloesol Cymru.

 

 

Amgueddfa Cymru yn y Mardi Gras

24 Awst 2011

Bydd Amgueddfa Cymru yn dychwelyd i Mardi Gras LHDT Caerdydd-Cymru ar Gaeau Coopers, Caerdydd ar ddydd Sadwrn 3 Medi 2011.

Hwyl Penwythnos Môr-Ladron yr Amgueddfa ar y gorwel

3 Awst 2011

Bydd digon o hwyl i’r teulu cyfan y penwythnos hwn yn nathliad dau ddiwrnod Môr-Ladron Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Cofiwch deithio’n brydlon i weld y gweithgareddau morol yn y ddinas rhwng 11am a 4pm dydd Sadwrn a dydd Sul nesaf (6 a 7 Awst).