Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

76 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Achubwyr o Loegr yn hyfforddi yng Nghymru

3 Mehefin 2011

Cynhaliwyd cyfres o ymarferion hyfforddi ar gyfer timau Achub Mwynfeydd yn Big Pit: Amgueddfa lofaol Cymru ym Mlaenafon yr wythnos hon.

Y Glannau'n paratoi at Eisteddfod yr Urdd!

1 Mehefin 2011

Mae g?yl ieuenctid gystadleuol fwyaf Ewrop ar ei ffordd i Abertawe, a bydd Amgueddfa Cymru yno i gynnig gweithgareddau a digwyddiadau llawn hwyl i’r teulu cyfan.

Achubwyr o Loegr yn hyfforddi yng Nghymru.

26 Mai 2011

Cynhaliwyd cyfres o ymarferion hyfforddi ar gyfer timau Achub Mwynfeydd yn Big Pit: Amgueddfa lofaol Cymru ym Mlaenafon yr wythnos diwethaf.

Cyfrannwch at fioamrywiaeth drwy edrych yn fanylach ar eich gardd

20 Mai 2011

Fel rhan o ddathliadau Diwrnod Rhyngwladol Bioamrywiaeth 2011, bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn cynnal diwrnod o weithgareddau hanes natur i’r teulu cyfan ar ddydd Sadwrn 21 Mai, o 10am-4pm.

Hanes Cymru yn destun sgwrs wych dros ginio

13 Mai 2011

Bydd wythnos o Sgyrsiau Dros Ginio yng Ng?yl Llenyddiaeth a Chelfyddydau Gelli Gandryll yn croesawu’r cyhoedd i ymuno mewn cyfres o drafodaethau bywiog a gwybodus. Bydd Hanes Cymru-History Wales, partneriaeth o sefydliadau treftadaeth gorau Cymru, yn darparu llwyfan i siaradwyr arbenigol o sectorau treftadaeth, celfyddyd a phrifysgol i drafod, cwestiynu a dathlu hanes yn y Gymru fodern. Bydd y testunau’n cynnwys twristiaeth ddiwylliannol, adfywiad economaidd ac addysg wyddonol yng Nghymru. 

Dydd Gwener y 13eg ac mae Nos yn yr Amgueddfa yn ôl!

11 Mai 2011

Harry Potter fydd thema’r digwyddiad a bydd yn fwrlwm o arbrofion gwyddonol hudolus, taith ddirgel o amgylch yr orielau, consurio crefftus a bydd ymweliad hefyd gan ddau ffrind pluog o Ganolfan Heboga Cymru - Tylluan Ewropeaidd, yr un brid â Hedwig, anifail anwes Harry, a Thylluan yr Eira ifanc.