Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

45 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8

Hwyl Hanner Tymor a Chalan Gaeaf yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

22 Hydref 2012

Dim cynlluniau dros Hanner Tymor a Chalan Gaeaf eleni? Mae digon i’w wneud yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion gyda gweithgareddau di-ri i ddiddori’r plant dros y gwyliau.

DIGWYDDIAD – HANNER TYMOR LLAWN YN AMGUEDDFA GENEDLAETHOL CAERDYDD

22 Hydref 2012

Mae’n wyliau ysgol am wythnos ond bydd digon o ddigwyddiadau, gweithgareddau ac arddangosfeydd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd i ddiddori’r plant dros hanner tymor 27 Hydref – 2 Tachwedd. Mae rhywbeth yma at ddant pawb, celf, archaeoleg, hanes natur a daeareg – a mynediad am ddim!

Dechrau dathlu Mis Hanes Pobl Dduon

19 Hydref 2012

Rydyn ni wrthi’n gorffen paratoi dathliadau Mis Hanes Pobl Dduon yma yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Ar ddydd Sadwrn 20 Hydref (11am-4pm), bydd yr Amgueddfa’n fwrlwm o weithfeydd ymarferol, perfformiadau cerddorol, sgyrsiau hanesyddol ac arddangosfeydd cymunedol.

Mae Amgueddfa Cymru wedi caffael dau baentiad newydd diolch i gymorth Cronfa Dreftadaeth y Loteri a'r Gronfa Gelf

17 Hydref 2012

Heddiw (17 Hydref 2012), mae Amgueddfa Cymru yn dathlu dau ychwanegiad newydd i’r casgliad celf – Plasty Margam, Morgannwg, tua’r De a Plasty Margam, Morgannwg, tua’r Gogledd – gafodd eu caffael diolch i grantiau hael gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a’r Gronfa Gelf.

Amgueddfa Cymru yn derbyn grant ar gyfer celf gyfoes

12 Hydref 2012

Mudiadau celfyddydol Cymru'n dod ynghyd i gydnabod cefnogaeth Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston

O Blith y Bleiddiaid yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

11 Hydref 2012

Ydych chi byth wedi meddwl am gyndeidiau eich ci anwes? Ydych chi byth wedi ystyried pam fod gwartheg o wahanol liwiau neu cymaint o wahanol ddefaid? Nod arddangosfa newydd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yw ateb rhai o’r cwestiynau cyffredin yma ac adrodd hanes ein anifeiliaid fferm dof a’n hanifeiliaid anwes.

 

Mwynhewch O Blith y Bleiddiaid yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd o 13 Hydref a dysgwch pam taw blaidd i bob pwrpas yw’ch ffrind ffyddlon pedair coes!