Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

45 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8

Dathlwch Wythnos Ffoaduriaid yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

7 Mehefin 2012

Ar ddydd Sadwrn 16 Mehefin o 12pm i 4pm bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau - ynghyd â mudiad City of Sanctuary Abertawe a nifer o grwpiau cymunedol eraill - yn cynnal diwrnod i dathlu cyfraniadau ffoaduriaid a cheiswyr lloches i Gymru.

Rhaid gweithredu i arbed ein bioamrywiaeth

15 Mai 2012

Cyrff amgylcheddol yn cyd-lwyfannu digwyddiadau hanes natur am ddim ar draws de Cymru

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn llwyfannu arddangosfa fydd yn dod â llyfrau Anthony Browne yn fyw

11 Mai 2012

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn paratoi i gynnal arddangosfa deuluol unigryw Through the Magic Mirror: The World of Anthony Browne, arddangosfa deithiol gan ‘Seven Stories’ sy’n rhoi cyfle i ymwelwyr ymgolli ym myd llyfrau lluniau Anthony Browne.

Deinosoriaid yn sbardun i noson wych

11 Mai 2012

Sut le yw’r Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn y nos wedi difodd y goleuadau a chau’r drysau meddech chi? Dyma’ch cyfle i weld dros eich hun! 

Trysor Llyn Cerrig Bach i'w arddangos yn Oriel Ynys Môn

11 Mai 2012

Caiff y llu o arteffactau rhyfeddol y daethpwyd o hyd iddynt yn Llyn Cerrig Bach ger Y Fali ar Ynys Môn 70 o flynyddoedd yn ôl eu harddangos yn Oriel Ynys Môn yr haf hwn diolch i bartneriaeth rhwng Amgueddfa Cymru a gwasanaeth Amgueddfeydd, Diwylliant ac Archifau’r Cyngor.

Amgueddfa Lechi Cymru yn paratoi i ddathlu'r deugain!

9 Mai 2012

Bydd Amgueddfa Lechi Cymru yn dathlu ei phen-blwydd yn 40 oed yn 2012 a bydd digwyddiadau a gweithgareddau’n cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn!