Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

45 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8

Dathlu byd gwerin Cymru ar y Glannau

4 Mai 2012

Dewch i fwynhau cerddoriaeth werin Gymreig ar ddydd Sul 6 Mai, 1pm yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

Trefnwyd y digwyddiad gyda trac: Traddodiadau Cerdd Cymru / Music Traditions Wales, a bydd yr Amgueddfa yn llwyfannu ei digwyddiad gwerinol byw cyntaf gyda pherfformiadau gan rai o fandiau mwyaf poblogaidd Cymru, The Gentle Good, Carreg Lafar a Taran. Gall ymwelwyr hefyd roi cynnig ar ddawns y glocsen neu weithdai offerynnol (o 10.30am), a bydd gweithgareddau i blant a thaith canfod y glocsen gudd!

Cael cip ar arddangosfa newydd PEEP

19 Ebrill 2012

Mae’n fraint gan Amgueddfa Genedlaethol y Glannau lwyfannu arddangosfa ffotograffiaeth newydd sbon.

Bydd PEEP - Promoting Early European Photography yn cael ei dangos tan 27 Mai gan roi llwyfan i gasgliad o ffotograffau hyfryd o’r 1850au i’r 1930au o waith arloeswyr o Wlad yr Iâ, Slofacia, Lloegr a Chymru.

Campwaith Titian Diana ac Actaeon yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

12 Ebrill 2012

Bydd gan ymwelwyr ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd gyfle unigryw i weld un o beintiadau pwysicaf Dadeni’r Eidal y gwanwyn hwn. Bydd llun enwog Titian Diana ac Actaeon yn ymweld â Chaerdydd ar daith o’r Oriel Genedlaethol, Llundain ac yn cael ei arddangos o 19 Ebrill – 17 Mehefin 2012. Bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor yn hwyr tan 7.30pm ar ddydd Iau 19 Ebrill i ymwelwyr sydd am fod y cyntaf i weld y campwaith Fenisaidd o’r 16eg ganrif.

Amgueddfa Wlân Cymru yn denu 30,000 o Ymwelwyr am y Tro Cyntaf

5 Ebrill 2012

Am y tro cyntaf erioed, llwyddodd Amgueddfa Wlân Cymru yn Dre-fach Felindre i ddenu dros ddeng mil ar hugain o ymwelwyr mewn blwyddyn. Yn ôl y ffigurau diweddaraf, bu 30,378 o bobl yn ymweld â’r Amgueddfa rhwng Ebrill 2011 a mis Mawrth eleni, sef bron 10% yn fwy nag yn y flwyddyn flaenorol.

Gwobrwyo Bardd Amgueddfa Wlan Cymru yn un o Brif Gystadleuthau Barddoniaeth y Byd

3 Ebrill 2012

Mae Samantha Wynne-Rhydderch o Gei Newydd, sydd ar hyn o bryd yn fardd preswyl yn Amgueddfa Wlân Cymru, wedi ennill yr ail wobr yn y Gystadleuaeth Farddoniaeth Genedlaethol.  Cyhoeddwyd ei llwyddiant mewn seremoni wobrwyo yn Llundain ar 28 Mawrth.

 

 

Ffigyrau ymwelwyr gorau erioed i amgueddfeydd cenedlaethol Cymru

3 Ebrill 2012

Croesawodd saith amgueddfa genedlaethol Cymru 1.69 miliwn o ymwelwyr yn 2011-12, y nifer uchaf erioed ers i bolisi mynediad am ddim cael ei gyflwyno ym mis Ebrill 2001.