Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

45 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8

Dyma'r Ddraig yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

17 Ionawr 2012

Cyn hir, bydd y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd yn dechrau ac eleni eto, mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn cynorthwyo Canolfan Gymunedol Tsieineaidd Abertawe i wireddu eu cynlluniau cyffrous ar gyfer y dathlu.

Blodau gwyllt annhymorol yng Nghaerdydd

10 Ionawr 2012

Mae'r tywydd mwyn dros y gaeaf wedi galluogi 63 blodyn gwyllt i flodeuo, sy'n llawer mwy na'r 20-30 cyfanwsm cyffredin o 20-30 o rywogaethau. Bu Dr Tim Rich o Amgueddfa Cymru a Dr Sarah Whild o Brifysgol Birmingham yn chwilio am flodau gwyllt ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn (Ionawr 2012) a dangosodd y blodau bod y gaeaf wedi bod yn un mwyn.

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn cofio 100 mlynedd ers alldaith Scott

4 Ionawr 2012

Mae'r gyfres Frozen Planet wedi ein cludo i fyd sy’n tanio’r dychymyg ers wythnosau bellach – anialwch oer y pegynau. Ganrif yn union yn ôl, roedd Scott a’i dîm yn llusgo eu slediau ar hyd llen iâ’r Antarctig tuag at Begwn y Gogledd, ddeunaw mis wedi hwylio o Gaerdydd. Wedi cyrraedd, dyma ddod i ddeall bod tîm o Norwy wedi cyrraedd fis ynghynt.

Bydd arddangosfa newydd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ym mis Ionawr yn coffau criw Scott yn cyrraedd pegwn y gogledd ar 17 Ionawr 1912. Cynhelir arddangosfa Capten Scott: Taith dros Wyddoniaeth yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd o ddydd Sadwrn 14 Ionawr i ddydd Sul 13 Mai 2012 gyda chefnogaeth Ymddiriedolaeth Treftadaeth Antarctig y Deyrnas Unedig.