Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

38 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7

Y 5 peth gorau i’w gwneud yn amgueddfeydd cenedlaethol Caerdydd dros yr wyl

Y Nadolig yw uchafbwynt y flwyddyn i lawer, ond gall y cyfan fod yn ormod hefyd. Pa mor hir fydd hi cyn i hwyl yr ŵyl droi’n ddiflastod y ’Dolig? Cyn i chi gael llond bol o’r bwyta, syrffedu ar y stwffin, cyfri’r gost – mewn ceiniogau ac amynedd, rhoi i fyny ar y rhoddion a phwdu ar y plant? Na phoener, mae amgueddfeydd cenedlaethol Caerdydd yma ar eich cyfer – mae llond lle o weithgareddau, hwyl a sbri’n aros ar eich cyfer chi a’r teulu yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru… a’r cyfan oll yn rhad ac AM DDIM! (ar agor ar 27, 28, 29, 31 Rhagfyr a 2, 3, 4, 5 Ionawr, 10am-5pm).

» Mwy

Arddangosfa’n taflu golau ar y Glannau

Mae arddangosfa newydd sbon wedi agor yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe.

Pŵer i’r Bobl – Cynhyrchu Trydan yng Nghymru yw teitl yr arddangosfa sy’n mynd ati i esbonio sut mae trydan yn cael ei gynhyrchu, o ynni niwclear a thanwyddau ffosil, i drydan dŵr a sut y bydd Cymru’n cael ei phŵer yn y dyfodol.

» Mwy

Cyfarwyddwr Newydd Artes Mundi yn datgelu’r rhestr fer am y wobr fwyaf yn y Deyrnas Unedig am gelf gyfoes

Cafodd y rhestr fer am chweched wobr Artes Mundi ei chyhoeddi heddiw (12 Rhagfyr 2013) gan Karen MacKinnon, Cyfarwyddwr a Churadur newydd Artes Mundi. Mae’n cynnwys artistiaid rhagorol o wyth gwlad:Carlos Bunga (Portiwgal), Karen Mirza a Brad Butler (y Deyrnas Unedig), Omer Fast (Israel), Theaster Gates (UDA), Sanja Iveković (Croatia), Ragnar Kjartansson (Gwlad yr Iâ), Sharon Lockhart (UDA), Renata Lucas (Brasil), Renzo Martens (yr Iseldiroedd).

» Mwy

Ehangu Cyfleusterau Cynadledda Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe yn lansio cyfleusterau cynadledda newydd sydd â golygfeydd dros Farina y ddinas.

Caiff Ystafell Ocean ei hagor yn swyddogol ar 28 Tachwedd, a gwahoddwyd trefnwyr digwyddiadau o bob cwr o Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot i gael cip ar y lleoliad, mwynhau cinio am ddim a manteisio ar ostyngiadau arbennig i’r dyfodol.

» Mwy

Tystiolaeth bellach o gyswllt Gorllewin Cymru â Chôr y Cewri

Ymchwil newydd yn canfod union darddiad doleritau smotiog Côr y Cewri

» Mwy

Penodi 3 Ymddiriedolwr, un i fod yn Ddarpar Drysorydd, i Amgueddfa Cymru

Mae Llywodraeth Cymru ac Amgueddfa Cymru am benodi Trysorydd a dau Ymddiriedolwr.

» Mwy