Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

53 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amgueddfa Rufeinig Cymru yw’r cyntaf yn y byd i dreialu app iBeacons

6 Hydref 2014

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion yw’r amgueddfa Rufeinig gyntaf yn y byd i dreialu app newydd iBeacons fydd yn galluogi ymwelwyr i ddarganfod mwy am y casgliadau ar eu dyfeisiau symudol wrth iddyn nhw grwydro’r safle. Yn dilyn llwyddiant y treialon cyntaf yn Amgueddfa Lechi Cymru yn Llanberis, mae Amgueddfa Cymru yn treialu technoleg Diwylliant a Threftadaeth Bluetooth Low Energy (BLE) gydag offer iBeacon Apple, mewn partneriaeth â Chasgliad y Werin Cymru a chwmni Locly (app a phlatfform) yn amgueddfa Caerllion. Cafodd y dechnoleg iBeacons ei lansio yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates AM ar ddydd Llun 6 Hydref

Roald Dahl yn ysbrydoli Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

12 Medi 2014

Y penwythnos hwn, caiff ymwelwyr Amgueddfa Genedlaethol y Glannau brofi amrywiaeth anhygoel o ddigwyddiadau i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Roald Dahl.

Cofnod Dyddiadur: Cyfarfod Agored Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

11 Medi 2014

Cyfarfod Agored Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Amgueddfa Cymru  

Yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

10.15am-1pm, Dydd Iau 11 Medi 2014

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd sydd â diddordeb yng ngwaith Amgueddfa Cymru i fynychu cyfarfod chwarterol Bwrdd yr Amgueddfa yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd am 10.15am-1pm ar ddydd Iau 11 Medi 2014.

Mae gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr – corff llywodraethol Amgueddfa Cymru, sy’n gyfrifol am reoli a gweinyddu cyllid ac eiddo’r Amgueddfeydd – yr awdurdod i benderfynu ar unrhyw fater sy’n ymwneud â materion Amgueddfa Cymru.

Amgueddfa Wlân Cymru yn dathlu Byw yn y Wlad

9 Medi 2014

Dewch draw i ddathlu byw yn y wlad gyda ni y penwythnos hwn (dydd Sadwrn 20 Medi, 10am-3pm) yn Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-Fach Felindre.

Agor Fflach Amgueddfa yng Nghaerdydd

27 Awst 2014

I ddathlu cynnal Gŵyl Amgueddfeydd Cymru am y tro cyntaf ac i gyd-fynd â Chynhadledd Cymdeithas yr Amgueddfeydd mae partneriaeth newydd yn cael ei lansio rhwng Amgueddfa Stori Caerdydd, Amgueddfa Cymru a Chronfa Treftadaeth y Loteri er mwyn creu Fflach Amgueddfa dan arweiniad y cyhoedd.

Rhyfeddodau Rhufain yng Nghaerllion dros yr haf

4 Awst 2014

Ymgollwch yn hud yr Ymerodraeth yng Nghaerllion ym mis Awst. Ar y 16 Awst 2014 bydd Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yn dathlu dwy fil o flynyddoedd ers marw Ymerawdwr cyntaf Rhufain, Augustus drwy eich gwahodd i fod yn Ymerawdwr am y Dydd! Cymerwch ran yn ein gweithdy a chreu toga, torch i’r pen a cheiniogau. 19 Awst, 11am-5pm.