Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

82 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Disgyblion yn darganfod Byd Rygbi Cymru

26 Mawrth 2015

Heno (dydd Gwener 27 Mawrth, 6pm) bydd disgyblion Ysgol Pen y Bryn yn Abertawe yn lansio arddangosfa newydd sbon yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Arddangos Crefftwyr wrth eu Gwaith gan Candelori ar y Glannau

19 Mawrth 2015

Heddiw, dydd Sadwrn 21 Mawrth,agorir arddangosfa newydd o waith y cerflunydd Adriano Candelori yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

Gwylio’r Eclips Haul yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

18 Mawrth 2015

Peidiwch â cholli cyfle prin i weld eclips rhannol ar yr Haul, fydd i’w weld yng Nghaerdydd ar ddydd Gwener 20 Mawrth. Mae Prifysgol Caerdydd, Amgueddfa Cymru a’r Sefydliad Ffiseg yn gweithio ar y cyd er mwyn sicrhau bod modd i chi wylio’r ffenomen anhygoel hon yn ddiogel, gydag arbenigwyr wrth law. Mae yna hefyd gyfres o sgyrsiau yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar nos Iau 19 Mawrth i ddathlu’r digwyddiad.

Gwobr genedlaethol am ragoriaeth mewn marchnata i un o staff y Glannau

13 Mawrth 2015

Mae Marie Szymonski, Swyddog Cyfathrebu a Marchnata yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe, wedi derbyn gwobr Hyrwyddwr Marchnata y Flwyddyn ar gyfer Amgueddfeydd mewn seremoni fawreddog yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Mae’r Gwobrau Rhagoriaeth Marchnata yn cydnabod y gwaith gwych a wneir gan staff mewn amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd ledled Cymru, yn aml gydag ychydig iawn o adnoddau.

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn dathlu Wythnos Wyddoniaeth Prydain a Sul y Mamau

11 Mawrth 2015

Dewch draw ar gyfer Gwyddoniaeth ar y Sadwrn ar 14 Mawrth. O 12-4pm bydd modd i ymwelwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol, arddangosiadau ac arbrofion syfrdanol.

Arddangos Gitâr Fas Pepsi Tate yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

11 Mawrth 2015

Yn ddiweddar, derbyniodd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau gitâr fas Royal Electra i’w arddangos yn Oriel Diwrnod o Waith. Cofnod yw’r oriel o’r newid yn niwrnod gwaith y Cymro yn ystod yr ugeinfed ganrif, ac mae’n cynnwys adran arbennig ar gyfer y diwydiant cerddoriaeth.