Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

82 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Offer achub bywyd yn Amgueddfa Cymru

9 Mawrth 2015

Mae diffibrilwyr achub bywyd bellach wedi’u gosod ar saith safle Amgueddfa Cymru i ddiogelu’r staff a’r 1.6 miliwn o bobl sydd (ar gyfartaledd) yn ymweld bob blwyddyn.  Yn ogystal a gosod yr offer achub bywyd, mae staff Amgueddfa Cymru wedi derbyn hyfforddiant i’w defnyddio’n gywir.

Arddangosfa Môr Plastig yn Oriel y Parc yn canolbwyntio ar sbwriel môr

5 Mawrth 2015

Tynnwyd ffotograffau gyda manylion fforensig, o sbwriel môr o bob cwr o Arfordir Sir Benfro, er mwyn herio syniadau o’r hyn sy’n ‘naturiol’ ar gyfer arddangosfa newydd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi.

Dwlu darllen gyda’r deinosoriaid

5 Mawrth 2015

Eleni, fel rhan o ddathliadau Diwrnod y Llyfr ar 5 Mawrth 2015, mae swyddogion addysg Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn mynd â hud a lledrith darllen ac ysgrifennu i Ferthyr Tudful. Byddan nhw’n rhan o ŵyl gelfyddyd a llenyddiaeth flynyddol Spread the Word a gynhelir gan y Stephens and George Centenary Charitable Trust.

Amgueddfa Cymru yn caffael gweithiau Frank Auerbach o gasgliad Lucian Freud

3 Mawrth 2015

Pleser yw cyhoeddi bod dau baentiad gan Frank Auerbach wedi cael cartref parhaol yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Derbyniwyd y gweithiau yn lle treth etifeddiant gan ystâd yr artist byd-enwog Lucian Freud, a fu farw yn 2011, a’u rhoi yn barhaol i Amgueddfa Cymru.

Canfod Trysor ar Ynys Môn

26 Chwefror 2015

Arteffactau o ddiwedd yr Oes Efydd a ganfuwyd yng nghymuned Cwm Cadnant yn drysor

Ddoe (25 Chwefror 2015) cadarnhawyd gan Grwner E.M. Gogledd Orllewin Cymru bod celc o bedwar arteffact aur a chopr y credir eu bod yn dyddio o tua 1000-800 CC, neu 3,000-2,800 o flynyddoedd yn ôl, yn drysor.

Dathlu diwylliant Cymru ar y Glannau

24 Chwefror 2015

Bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar dân i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi dros y penwythnos gydag amrywiaeth o gerddoriaeth a chrefftau, cennin Pedr a dreigiau.