Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

79 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Myfyriwr yn darganfod troed deinosor

26 Awst 2015

Ym mis Mehefin, cyhoeddodd Amgueddfa Cymru fod dau frawd wedi darganfod un o’r deinosoriaid Jwrasig cynharaf yn y byd ar draeth Larnog, ger Penarth yn ne Cymru. Yn gynharach y mis hwn, wrth iddo ymweld â’r un lleoliad er mwyn ymchwilio ar gyfer ei broject palaeontoleg, daeth myfyriwr o’r enw Sam Davies ar draws troed ffosiledig y deinosor hwn.

Arddangosfa newydd yn adrodd hanes y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia

21 Awst 2015

Bydd cyfle i ymwelwyr ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe, brofi stori ryfeddol yr ymfudwyr Cymreig cyntaf i Batagonia.

Canfod Trysor yn Sir y Fflint

20 Awst 2015

Addurn arian o’r cyfnod Ôl-Ganoloesol o Gloddiau Tanlan yn drysor

Gwyddonydd y gofod yn ymweld â Chaerdydd i roi cyfrif uniongyrchol o daith hanesyddol Rosetta

20 Awst 2015

Uwch-gynghorydd Gwyddonol yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd yn trafod 'y daith fwyaf cyffrous i archwilio'r gofod ers degawdau'

Datganiad i’r wasg gan Amgueddfa Cymru

14 Awst 2015

“Mae trafodaethau Amgueddfa Cymru gydag Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS) drwy ACAS ar ddyfodol y Taliadau Premiwm, ymysg materion eraill, yn parhau. Rydym yn dal yn gobeithio dod i gytundeb ar y mater hwn, felly siom oedd cael gwybod am fwriad PCS i barhau â’u gweithredu diwydiannol yn ystod y broses gymodi.

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn cydweithio a Achub y Plant Cymru

11 Awst 2015

Bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn cydweithio ag Achub y Plant dros yr haf er mwyn trefnu diwrnod o hwyl i’r teulu cyfan ar ddydd Iau 13 Awst. Rhwng 10am a 4pm bydd yr Amgueddfa’n llawn gweithgareddau di-ri i deuluoedd fydd yn cefnogi ac yn datblygu addysg yn y cartref a’r gymuned.