Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

82 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Arddangosfa dirluniau Amgueddfa Cymru yn agor heddiw yn Pensylvannia

7 Mai 2015

Bydd Pastures Green & Dark Satanic Mills: The British Passion for Landscape yn agor yng Nghanolfan Gelf a Hanesyddol Frick

yn Pittsburgh, Pensylvannia

Helfa Lofrudd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

6 Mai 2015

Mae cannoedd o bobl wedi ymgynnull yn y Neuadd Fawr i weld arddangosfa ddiemwntau newydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Mae’r diemwnt mwyaf a’r harddaf yn y byd ar fin cael ei ddadorchuddio, ac mae’r cyffro’n llenwi’r awyr. Yna, allan o nunlle, daw sgrech annaearol i dorri’r awyrgylch... mae corff wedi cael ei ddarganfod yn yr Amgueddfa. Caiff pob drws ei gloi – mae’r llofrudd yn yr adeilad yn rhywle. Rhaid datrys y dirgelwch cyn iddo daro eto! All gwyddonwyr yr Amgueddfa addasu eu sgiliau i ddarganfod beth ddigwyddodd, a phwy oedd yn gyfrifol?

Oes gennych chi stori grêt am rygbi yr hoffech ei rhannu?

5 Mai 2015

Mae llyfrgelloedd, archifau ac amgueddfeydd wedi ymuno ag Undeb Rygbi Cymru i gynnal cystadleuaeth ar gyfer pobl ifanc i ddathlu rygbi yng Nghymru fel rhan o ddathliadau Cwpan Rygbi’r Byd sydd ar y ffordd.

Canfod Trysorau ger Caerdydd

22 Ebrill 2015

Arteffactau o ddiwedd yr Oes Efydd, y Canol Oesoedd a chyfnod y Tuduriaid a ganfuwyd yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg yn drysorau

Heddiw (22 Ebrill 2015) cadarnhawyd gan Grwner E.M. Caerdydd a Bro Morgannwg bod wyth darganfyddiad o ddiwedd yr Oes Efydd (tua 1000CC-800CC), y Canol Oesoedd (5ed i’r 15fed ganrif) a chyfnod y Tuduriaid (16eg ganrif) yn drysorau.

Arddangosfa newydd World Wide Weave yn Amgueddfa Wlân Cymru

20 Ebrill 2015

Mae Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre, yn falch o groesawu arddangosfa newydd sbon y gwanwyn hwn.

Bydd arddangosfa Sefydliad Camphill, World Wide Weave, i’w gweld o ddydd Mawrth 21 Ebrill i ddydd Iau 7 Mai ac mae’n ychwanegiad cyffrous i’r safle.

Bregus? yw arddangosfa cerameg gyfoes gyntaf Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

17 Ebrill 2015

Bydd prydferthwch ac amrywiaeth cerameg gyfoes yn cael llwyfan hir-ddisgwyliedig mewn arddangosfa yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd rhwng 18 Ebrill a 4 Hydref 2015. Mae cerameg yn gyfrwng cyfoes bywiog a chymhleth, a nod Bregus? yw amlygu hyn drwy arddangos cerameg gyfoes o gasgliadau Amgueddfa Cymru ac Ymddiriedolaeth Derek Williams, gweithiau comisiwn newydd a benthyciadau pwysig.