Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

54 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Opera gymunedol yn chwilio am gyfranwyr ar Ynys Môn

3 Tachwedd 2016

Mae’r gwaith o ailadeiladu un o lysoedd canoloesol Tywysogion Gwynedd, Llys Rhosyr yn Ynys Môn, yn mynd rhagddo yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Caerdydd. Y flwyddyn nesaf bydd gwahoddiad i bobl Ynys Môn gymryd rhan mewn opera newydd sbon wedi’i hysbrydoli gan y tywysog Llywelyn Fawr. I glywed mwy am project hwn, mae cyfres o weithdai wedi’u trefnu ar gyfer pobl leol ar draws yr ynys o ddydd Mawrth 8 Tachwedd i ddydd Gwener 12 Tachwedd. (I archebu lle, cysylltwch â Ceri Williams yn Oriel Ynys Môn ar 01248 752189.)

Chwilota’r traeth i ddatgelu gorffennol Abertawe

24 Hydref 2016

Pobl ifanc Abertawe yn darganfod eu treftadaeth

Peidiwch â’i wastraffu!

18 Hydref 2016

Bydd arddangosfa fawr i’w gweld yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau o 22 Hydref, yn canolbwyntio ar y pethau anhygoel y gellir eu gwneud gyda gwastraff a sbwriel.

Datganiad gan Amgueddfa Cymru ynglŷn â Chyhoeddiad Cyllideb Drafft Llywodraeth Cymru

18 Hydref 2016

"Rydym yn croesawu'r cyhoeddiad heddiw ynghylch y cynnydd arfaethedig i'n cyllideb.
 

Amgueddfa Cymru yn caffael gosodion lle tân 300 oed

15 Medi 2016

Pâr o heyrn aelwyd Siarl II wedi’i achub ar gyfer y genedl

Argraffu yn yr Amgueddfa

14 Medi 2016

Mae cyfrifiaduron yn caniatáu i ni symud paragraffau o gwmpas, a newid ffont a maint llythrennau gydag un cyffyrddiad cyn printio. Mae’n hawdd anghofio pa mor galed oedd argraffwyr y gorffennol yn gweithio i greu tudalen o lyfr neu boster.

Nawr mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe yn rhoi cyfle i bawb weld pa mor anodd oedd argraffu ers talwm fel rhan o raglen Drysau Agored Llywodraeth Cymru.