Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

54 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hwyl Gŵyl Fwyd Sain Ffagan

5 Medi 2016

Cymerwch stondinau o fwydydd a diodydd gorau Cymru, pinsied go-lew o hanes, mynediad am ddim, a’r cyfan wedi’i weini mewn leoliad awyr-agored unigryw! Dyna fydd ar y fwydlen yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru dros benwythnos 10 ac 11 Medi 2016, 10am-5pm wrth i Ŵyl Fwyd Sain Ffagan ddychwelyd i’n diddanu.

Awst yr Ymerodraeth yng Nghaerllion

26 Awst 2016

Bydd rhyfeddodau Rhufain i’w gweld yng Nghaerllion ym mis Awst gyda deuddydd o weithgareddau Ymerodraeth: Sioe Rufeinig yn yr Amffitheatr ar benwythnos Sadwrn 27 a Sul 28 Awst, 11am-5pm. (Oedolion £5; Gostyngiadau £4; Tocyn teulu £15)

Cadeirio cyn-filwyr yn Sain Ffagan

11 Awst 2016

Mae cyn filwyr wedi bod yn gosod meinciau yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, fel rhan o waith ailddatblygu’r safle

Fferm Oes Haearn Bryn Eryr nawr ar agor yn Sain Ffagan

27 Gorffennaf 2016

Yr adeilad cyntaf i gael ei gwblhau fel rhan o broject ailddatblygu Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Telyn deires Arglwyddes Llanofer, cadair freichiau Brynmawr ac injan ag enw’r Eisteddfod!

26 Gorffennaf 2016

Yn dilyn llwyddiant Y Lle Hanes y llynedd, mae nifer o sefydliadau cenedlaethol Cymru a chymdeithasau hanes lleol wedi dod ynghyd i greu un arall ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Darganfod safleoedd treftadaeth Cymru gyda Phasbort Newydd i Blant

26 Gorffennaf 2016

Gyda gwyliau’r ysgol ar y gorwel, ac yn dilyn llwyddiant ysgubol ymgyrch llynedd, mae Amgueddfa Cymru, Cadw (gwasanaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol) a Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi cydweithio unwaith eto i greu pasbort cyffrous i blant fydd yn eu galluogi i ddarganfod amgueddfeydd, cestyll, tai a gerddi hanesyddol yr haf hwn.