Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

54 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ewch ar antur fawr i safleoedd treftadaeth Cymru

21 Mawrth 2016

I’r rhai sy’n chwilio am benwythnos o antur does dim rhaid edrych ddim pellach na rhai o safleoedd treftadaeth mwyaf eiconig Cymru oherwydd byddant yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau fel rhan o Benwythnos Antur Cymru (dydd Sadwrn, 2 Ebrill a dydd Sul, 3 Ebrill).

 

Mae Cadw, Amgueddfa Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru wedi dod ynghyd i gynnal nifer o ddigwyddiadau treftadaeth ar safleoedd ledled y wlad fel rhan o Benwythnos Antur Cymru i ddathlu Blwyddyn Antur Croeso Cymru 2016. 

 

O saethyddiaeth, arddangosfeydd dinosoriaid a phicnic i ddigwyddiadau cerddorol, chwedleua a llwybrau marchogion a thywysogesau, mae yna antur i bawb sy’n fodlon mentro!

 

Mae cyfraniad Cadw i’r Penwythnos Antur yn rhan o’i ymgyrch Anturiaethau Hanes i geisio ennyn diddordeb pobl yn hanes Cymru ac i annog pobl i fynd ar antur hanes eu hunain. 

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae’n wych gweld sefydliadau treftadaeth pwysig Cymru’n gweithio mewn partneriaeth i ddenu ymwelwyr ar y Penwythnos Antur. Gyda chymaint o wahanol ddigwyddiadau ar safleoedd ledled y wlad, mae digonedd o gyfle i ymwelwyr gael eu hanturiaethau treftadaeth eu hunain yn ystod Blwyddyn Antur Cymru.”

Dim ond y dechrau yw’r Penwythnos Antur.  Bydd teuluoedd yn gallu parhau ar eu taith anturus drwy gydol yr haf gyda rhestr newydd sbon o 24 o anturiaethau treftadaeth cwbl ‘epig’, gan gynnwys syllu ar y sêr yn adfeilion yr Abaty sydd yn y cyflwr gorau yng Nghymru, gweld het, chwip a siaced Indiana Jones, creu castell Lego, teithio 300 troedfedd dan ddaear i lofeydd Cymru neu hyd yn oed ymuno â hwylnos ganoloesol fawr yn un o gestyll mwyaf eiconig Cymru.

 

Aiff Ken Skates yn ei flaen: “Gall ymwelwyr barhau i archwilio hanes Cymru drwy gydol yr haf drwy edrych ar y we ar y rhestr newydd o anturiaethau treftadaeth. Rydw i’n annog pawb i ryddhau’r rhan anturus o’u natur a chymryd rhan yn y rhaglen gyffrous o ddigwyddiadau er mwyn dysgu mwy am hanes rhyfeddol Cymru.”

Ewch ar antur fawr i safleoedd treftadaeth Cymru

21 Mawrth 2016

I’r rhai sy’n chwilio am benwythnos o antur does dim rhaid edrych ddim pellach na rhai o safleoedd treftadaeth mwyaf eiconig Cymru oherwydd byddant yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau fel rhan o Benwythnos Antur Cymru (dydd Sadwrn, 2 Ebrill a dydd Sul, 3 Ebrill).

 

Mae Cadw, Amgueddfa Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru wedi dod ynghyd i gynnal nifer o ddigwyddiadau treftadaeth ar safleoedd ledled y wlad fel rhan o Benwythnos Antur Cymru i ddathlu Blwyddyn Antur Croeso Cymru 2016. 

 

O saethyddiaeth, arddangosfeydd dinosoriaid a phicnic i ddigwyddiadau cerddorol, chwedleua a llwybrau marchogion a thywysogesau, mae yna antur i bawb sy’n fodlon mentro!

 

Mae cyfraniad Cadw i’r Penwythnos Antur yn rhan o’i ymgyrch Anturiaethau Hanes i geisio ennyn diddordeb pobl yn hanes Cymru ac i annog pobl i fynd ar antur hanes eu hunain. 

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae’n wych gweld sefydliadau treftadaeth pwysig Cymru’n gweithio mewn partneriaeth i ddenu ymwelwyr ar y Penwythnos Antur. Gyda chymaint o wahanol ddigwyddiadau ar safleoedd ledled y wlad, mae digonedd o gyfle i ymwelwyr gael eu hanturiaethau treftadaeth eu hunain yn ystod Blwyddyn Antur Cymru.”

Dim ond y dechrau yw’r Penwythnos Antur.  Bydd teuluoedd yn gallu parhau ar eu taith anturus drwy gydol yr haf gyda rhestr newydd sbon o 24 o anturiaethau treftadaeth cwbl ‘epig’, gan gynnwys syllu ar y sêr yn adfeilion yr Abaty sydd yn y cyflwr gorau yng Nghymru, gweld het, chwip a siaced Indiana Jones, creu castell Lego, teithio 300 troedfedd dan ddaear i lofeydd Cymru neu hyd yn oed ymuno â hwylnos ganoloesol fawr yn un o gestyll mwyaf eiconig Cymru.

 

Aiff Ken Skates yn ei flaen: “Gall ymwelwyr barhau i archwilio hanes Cymru drwy gydol yr haf drwy edrych ar y we ar y rhestr newydd o anturiaethau treftadaeth. Rydw i’n annog pawb i ryddhau’r rhan anturus o’u natur a chymryd rhan yn y rhaglen gyffrous o ddigwyddiadau er mwyn dysgu mwy am hanes rhyfeddol Cymru.”

Ail amgueddfa gymunedol i agor ei drysau ym Mhenderi

17 Mawrth 2016

Unwaith eto, mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn helpu grwpiau cymunedol i greu amgueddfa eu hunain.

Wedi’i lleoli yng Nghanolfan Gymunedol Penlan, bydd yr amgueddfa newydd yn agor yn swyddogol i’r cyhoedd ar ddydd Gwener 18 Mawrth gyda diwrnod agored i ddathlu’r achlysur.

Dathlu Diwrnod Mynediad i’r Anabl yn y Glannau

14 Mawrth 2016

Yn ddiweddar (Sadwrn 12 Mawrth) bu Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn cymryd rhan mewn Diwrnod Mynediad i’r Anabl.

Mae Diwrnod Mynediad i’r Anabl yn ddigwyddiad cenedlaethol sy’n annog pobl anabl i ymweld â rhywle newydd sbon gyda theulu a/neu ffrindiau, boed yn gaffi, sinema, canolfan chwaraeon neu amgueddfa.

Penodi Athro o Brifysgol Caerdydd yn Bennaeth Ymchwil Amgueddfa Cymru

4 Mawrth 2016

Mae'r Athro Bella Dicks, o Brifysgol Caerdydd, wedi cael ei phenodi'n Bennaeth Ymchwil Amgueddfa Cymru. 

Dathlu diwylliant Cymru ar y Glannau

29 Chwefror 2016

Y penwythnos hwn, bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau dan ei sang wrth i ni ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda rhaglen lawn o gerddoriaeth werin a thwmpath, dreigiau a chennin Pedr.

Cynhelir ein Parti Dydd Gŵyl Ddwi ar ddydd Sadwrn 5 Mawrth rhwng 12pm ac 8pm.