Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

33 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6

Gwaith ailadeiladu Gwesty'r Vulcan wedi dechrau yn Sain Ffagan

21 Ionawr 2020

Yr Amgueddfa'n chwilio am straeon o'r dafarn

Lansio Cynllun Aelodaeth newydd Amgueddfa Cymru

20 Ionawr 2020

Lansio Cynllun Aelodaeth newydd Amgueddfa Cymru

Mae Amgueddfa Cymru wedi lansio cynllun aelodaeth newydd sy’n rhoi cyfle i ymwelwyr â saith amgueddfa genedlaethol Cymru fanteisio ar gynigion a gostyngiadau unigryw.

Lansiwyd y cynllun aelodaeth yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, sydd newydd ailagor yn dilyn 14 mis ar gau oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol.

Amgueddfa Cymru y penodi Cyfarwyddwr Casgliadau ac Ymchwil newydd

10 Ionawr 2020

Mae Amgueddfa Cymru’n falch o gyhoeddi penodiad Kath Davies yn Gyfarwyddwr Casgliadau ac Ymchwil newydd i’r sefydliad, wrth iddo ddechrau datblygu strategaeth ddeng mlynedd newydd. Mae Kath wedi ymuno ag Amgueddfa Cymru'r mis hwn (Ionawr 2020), ar ôl gadael ei swydd yn aelod o Uwch Dîm Arwain Cyngor Celfyddydau Cymru, a bydd yn gyfrifol am yr adrannau Celf, Hanes ac Archaeoleg, y Gwyddorau Natur a Gwasanaethau Casgliadau.