Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

42 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7

Beth yw eich atgofion o’r BBC? Mae Amgueddfa Cymru yn awyddus i glywed eich straeon wrth lansio arddangosfa newydd mewn partneri

11 Chwefror 2021

Bydd Amgueddfa Cymru yn cynnal arddangosfa i ddangos y rôl hanfodol y mae’r BBC wedi chwarae ym mywydau bob dydd pobl Cymru dros y 100 mlynedd diwethaf.

Amgueddfa Cymru yn ymuno â Chynghrair Fyd-eang “#UnitedForBiodiversity”

3 Chwefror 2021

Mae Amgueddfa Cymru wedi ymuno â dwsinau o sefydliadu eraill ledled y byd mewn ymgyrch fyd-eang i godi ymwybyddiaeth o’r angen i warchod yr amgylchfyd naturiol, a hynny cyn digwyddiad allweddol Cynhadledd y Partion (CyP) 15 y Confensiwn ar Amrwyiaeth Fiolegol yn 2021.

Datganiad gan Amgueddfa Cymru yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru am gyllid ychwanegol

3 Chwefror 2021

Heddiw (3 Chwefror 2021), cyhoeddodd Llywodraeth Cymru becyn gwerth £3.95m i Amgueddfa Cymru i ddiogelu swyddi a chyflawni blaenoriaethau strategol newydd, gan roi sefydlogrwydd i sefydliad diwylliannol cenedlaethol blaenllaw Cymru yn ystod y cyfnod anodd hwn.  

Artes Mundi 9 yn Cyhoeddi Agoriad Rhithwir ym Mis Mawrth Ynghyd â Rhaglen Helaeth o Sgyrsiau a Digwyddiadau

1 Chwefror 2021

Oherwydd yr heriau parhaus a achosir gan COVID-19, bydd gwobr gelfyddyd gyfoes ryngwladol fwyaf y DU Artes Mundi 9  bellach yn agor yn rhithwir Ddydd Llun 15 Mawrth 2021.

Canfod ôl troed deinosor newydd ar draeth yn ne Cymru

29 Ionawr 2021

Bydd ôl troed deinosor a ganfuwyd ar draeth ger y Barri yn helpu gwyddonwyr i ddysgu mwy am sut oedd deinosoriaid yn cerdded.

Galwad agored am geisiadau — Cynfas, Rhifyn 4: Golwg Queer

27 Ionawr 2021

Rydym bellach yn croesawu ceisiadau ar gyfer pedwerydd rhifyn Cynfas, cylchgrawn digidol Amgueddfa Cymru. Y thema yw QUEER LOOKING | GOLWG QUEER ac rydyn ni am glywed gan leisiau queer a trans o bob cwr o Gymru, yn Gymraeg, Saesneg neu ddwyieithog.