Pecyn Athrawon yr Oes Haearn

Bwriad yr adnodd yma yw i ychwanegu at ddysgu 'Cymdeithas Geltaidd yr Oes Haearn' yng Nghyfnod Allweddol 2 (7-11 mlwydd oed). Mae'n cynnwys casgliad o ddelweddau o Gymru gyda nodiadau cefndirol.

Clicio yma i lawrlwytho'r testun fel ffeil PDF.

Mae'r hawlfraint ar gyfer y CD ROM yma'n gorwedd gyda Amgueddfa Cymru, Bwrdd Ymddiriedolwyr Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol ar Lannau Merswy, Amgueddfa Lerpwl a'r Comisiwn Brenhinol ar Gofebau Hynafol a Hanesyddol Cymru. Bydd unrhyw ddefnydd anawdurdodedig drwy ddarlledu, cyhoeddi, copïo lluosog at ddefnydd masnachol, neu ddefnydd ar y we yn tramgwyddo'r hawlfraint hwn.