Cleddyf Haearn

Cleddyf Haearn
  • Gwnaed llafn y cleddyf hwn gan of medrus ac mae ei siâp a'i arddull yn awgrymu ei fod wedi'i wneud yn yr ail ganrif neu'r ganrif gyntaf CC. Fe'i gwnaed o haearn ac mae'n fwy na thebyg fod iddo bwmel efydd neu haearn ar un adeg, a charn o asgwrn neu gorn carw.
  • Dadansoddwyd y cleddyfau a ddaeth o Lyn Cerrig Bach a gwelwyd bod rhai wedi'u trin â phroses ofannu o'r enw carbwreiddio i roi wyneb caled fel dur iddynt.
  • Mae stamp siâp cilgant yn agos at y carn ar lafnau dau o'r cleddyfau. Efallai mai stamp y gof oedd y rhain neu efallai fod iddynt arwyddocâd symbolaidd.
  • Credwn fod y cleddyf hwn wedi'i blygu'n fwriadol. Ar y cyfandir ceir enghreifftiau o 'ladd' arfau (h.y. eu gwneud yn ddiwerth), cyn eu celcio.
  • Mae gweddillion y cleddyf yn mesur 898mm o hyd, 47mm o led, a 6mm o drwch. Mae'r rhan sydd ar ôl yn pwyso 626.1g.