Gefel Gof

Gefel Gof
  • Defnyddiwyd yr efel fer hon gan of yn yr Oes Haearn Ddiweddar (200CC-OC50).
  • Darganfuwyd pethau eraill yr oedd gof yn eu defnyddio yn Llyn Cerrig Bach hefyd - gefel hir a barrau haearn. Mae'r barrau wedi eu gwneud o haearn crai. Roeddent yn cael eu prynu a'u gwerthu hefyd.
  • Mae casgliad Llyn Cerrig Bach yn gyfraniad pwysig i'n dealltwriaeth o ddulliau gofannu haearn. Efallai y bydd ymchwil yn y dyfodol yn dangos mwy i ni am swyddogaeth haearn a'r defnydd a wnaed ohono, y medrau a ddefnyddid i'w drin, o ble y daeth yr haearn a threfniadaeth gofaint yn y gymdeithas.
  • Mae gefel y gof yn mesur 211mm o hyd ac mae'n pwyso 106.2g.