Cefndir

Mae'r gwaith o ddatblygu'r gronfa ddata hon wedi bod ar y gweill ers canol 2006 ac mae'n parhau i dyfu wrth i gyhoeddiadau newydd ymddangos. Gellir dod o hyd i wybodaeth am ei gwreiddiau a'i chwmpas o dan dri phennawd:

Datblygu'r project
Hanes y project, disgrifiad o'r camau datblygu a'r sail resymegol dros strwythur y gronfa ddata.

Ffynonellau yr ymgynghorwyd â nhw
Y ffynonellau y chwiliwyd trwyddynt wrth gasglu'r data ar gyfer y project hwn.

Cydnabyddiaeth
Y bobl, yr asiantaethau ariannu a'r llyfrgelloedd a wnaeth y gronfa ddata'n bosibl.

Ogof Pontnewydd, Sir Ddinbych

Ogof Pontnewydd, Sir Ddinbych

Er ei bod hi'n fwyaf enwog am ei hominidau cynnar, cofnodwyd un ar ddeg o ddyddiadau radiocarbon o'r safle hwn.

Ail-greu cloddfa aur Rufeinig, Dolaucothi, Sir Gaerfyrddin

Dolaucothi, Sir Gaerfyrddin

Ail-greu cloddfa aur Rufeinig.

Cofnodwyd sawl dyddiad radiocarbon ar gyfer y gweithiau cloddio gysylltiedig.

Mwclis mesolithig o Nab Head, Sir Benfro

Nab Head, Sir Benfro

Mwclis mesolithig.

Cofnodwyd pum dyddiad radiocarbon ar gyfer y safle hwn.

Disg aur o gladdfa'n fwy na thebyg - Banc Tynddol, Ceredigion

Banc Tynddol, Ceredigion

Disg aur o gladdfa'n fwy na thebyg.

Cofnodwyd tri dyddiad radiocarbon o'r safle hwn.