Cefndir

Ffynonellau yr ymgynghorwyd â nhw

Mae'r cyfnodolion, cyfresi monograff a'r ymchwil PhD canlynol wedi'u cynnwys yn y project. Hefyd, gwiriwyd unrhyw ddyfyniadau y cyfeiriwyd atynt yn y ffynonellau hyn.

Cyfnodolion

Chwiliwyd trwy bob cyfnodolyn cenedlaethol, rhanbarthol, lleol, penodol i gyfnod a thematig y tybiwyd eu bod yn debygol o gynnwys dyddiadau radiocarbon o ardal yr astudiaeth – sef cyfanswm o >2,500 o gyfrolau yn ymwneud â 63 o wahanol deitlau. Mae'n debygol bod cyfnodolion perthnasol eraill ar gael, a chaiff y rhain eu hychwanegu at y rhestr wrth i'r awduron ddod i wybod amdanynt.

Mae'r golofn 'gwiriwyd ddiwethaf' yn y tabl canlynol yn nodi'r bwriad i barhau i adolygu cyfrolau o'r cyfnodolion hyn am benderfyniadau newydd.

Nodyn:Oherwydd natur dechnegol y data, mae'r wybodaeth ar gael yn ei hiaith wreiddiol.

Monograffau

Dim ond y monograffau sy'n debygol o gynnwys dyddiadau radiocarbon o ardal yr astudiaeth gafodd eu chwilio.

Nodyn:Oherwydd natur dechnegol y data, mae'r wybodaeth ar gael yn ei hiaith wreiddiol.

Ffynonellau heb eu cyhoeddi

Mae rhai traethodau doethuriaeth yn cynnwys hysbysiad hawlfraint sy'n golygu y gellir ail-ddefnyddio'r data tra bo'r ffynhonnell wreiddiol yn cael ei chydnabod. Lle nad oedd hysbysiad o'r fath, gwnaed pob ymdrech i gysylltu â'r awduron gwreiddiol i gael eu caniatâd.

Nodyn:Oherwydd natur dechnegol y data, mae'r wybodaeth ar gael yn ei hiaith wreiddiol.