Cefndir

Cydnabyddiaeth

Defnyddiwyd llawer iawn o adnoddau staff i gynhyrchu'r gronfa ddata hon. Hoffai'r awduron ddiolch i Dr Eurwyn Wiliam, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru a Richard Brewer, y Ceidwad Archeoleg a Niwmismateg, am sicrhau bod adnoddau'r amgueddfa ar gael.

Darparodd Cyfeillion Amgueddfa Cymru grant ymchwil i un o'r awduron (Siân Williams) i helpu gyda'r broses o gasglu data, a sicrhaodd Gayle Evans a Sally Carter (Uned Ddogfennu), ei bod yn cael amser i gwblhau'r gwaith.

Hefyd, gwnaed y project hwn yn bosibl diolch i lyfrgell Amgueddfa Cymru a chymorth ei staff, John Kenyon, Louise Carey a Jennifer Evans. Gwnaed defnydd ychwanegol o Lyfrgell Prifysgol Caerdydd hefyd a llyfrgell Cymdeithas Hynafiaethwyr Llundain, o dan yr amgylchiadau prin pan nad oedd llyfrgell yr amgueddfa yn ddigonol.

Datblygwyd y wefan gan ddefnyddio fframwaith a sefydlwyd gan Uned Gyhoeddiadau Amgueddfa Cymru, a chrëwyd baner y project gan Graham Davies, Curadur Rhagor. Darllenwyd a diwygiwyd drafft o destun y wefan gan Edward Besly a Richard Brewer.

Steve Burrow, PhD, AMA, MIFA, FSA
Rheolwr Gwybodaeth Ddigidol, Archeoleg

Siân Williams BSc (Anrh)
Cynorthwy-ydd Cyffredinol y System Rheoli Casgliadau

5 Rhagfyr 2007