Adnodd yw'r gronfa ddata hon ac nid cynnyrch gorffenedig; felly, mae mor werthfawr â'r defnydd a wneir ohoni yn unig.

Er mwyn rhoi cipolwg ar ei photensial dyma rai dadansoddiadau data cyffredinol.

/radiocarbon/dadansoddiadau/1/
Gorolwg sylfaenol o amrediad dyddiadau sy'n deillio o esgyrn pobl, sy'n dangos potensial maes 'deunydd sampl' y gronfa ddata.

/radiocarbon/dadansoddiadau/2/
Gorolwg o ddosbarthiad daearyddol dyddiadau ar draws ardal yr astudiaeth, gan ddangos potensial meysydd y cyfeirnodau grid y gronfa ddata.

/radiocarbon/dadansoddiadau/3/
Dadansoddiad sylfaenol o amrediad dyddiadau radiocarbon ar draws amser, gan ddangos y defnydd o feysydd graddnodi'r gronfa ddata.

/radiocarbon/dadansoddiadau/4/
Astudiaeth o ddatblygiad gwybodaeth am radiocarbon dros amser, gan ddangos potensial maes cyfeirio o ran llyfryddiaeth y gronfa ddata.

Ail-greu anheddiad canoloesol sylweddol - Cefn Graeanog, Gwynedd

Cefn Graeanog, Gwynedd

Ail-greu anheddiad canoloesol sylweddol.

Cofnodwyd dros ddeg ar hugain o ddyddiadau radiocarbon o'r safle yma a safleoedd cyfagos.

Beddrod megalithig uwchben olion cynharach - Gwernvale, Powys

Gwernvale, Powys

Beddrod megalithig uwchben olion cynharach.

Cofnodwyd pedwar dyddiad radiocarbon o'r safle hwn.

Claddfa 'saethwr' o'r Oes Efydd - Fferm Breach, Bro Morgannwg

Fferm Breach, Bro Morgannwg

Claddfa 'saethwr' o'r Oes Efydd.

Cofnodwyd dau ddyddiad radiocarbon o'r safle hwn.

Ardal palaeoamgylcheddol a safle hela Mesolithig - Waun Fignen Felen, Powys

Waun Fignen Felen, Powys

Ardal palaeoamgylcheddol a safle hela Mesolithig.

Cofnodwyd naw deg wyth o ddyddiadau radiocarbon o'r safle hwn.