Cronfa ddata

Mae'r gronfa ddata'n cynnwys dros 11,000 o gofnodion yn ymwneud â thros 4,800 o ddyddiadau radiocarbon o tua 1,300 o safleoedd. Yn anochel, oherwydd maint yr adnodd, mae didoli data, prawfddarllen a delio ag ymholiadau yn dipyn o her. Mae'r adran hon o'r wefan yn rhoi gwybodaeth a all fod o gymorth i fynd i'r afael â'r materion hyn:

Crynoldeb o'r Newid
Gwybodaeth am ddatblygiad parhaus y project o'r amser y cyhoeddwyd y gronfa ddata ymlaen.

Defnyddio'r Gronfa Ddata
Disgrifiad sylfaenol o'r mathau o wybodaeth sydd ym mhob colofn o'r gronfa ddata.

Nodiadau Maes a Chwmpas
Cyflwyniad i'r mathau o feddalwedd y gellir eu defnyddio i holi'r gronfa ddata a'r math o chwilio y gellir ei wneud gan ddefnyddio taenlen.

Aqdau a Thelerau
Telerau defnyddio y byddwch chi'n cytuno iddynt os gofynnwch chi am gopi o'r gronfa ddata. Ni ddylid diystyru'r rhan hynod bwysig yma o'r wefan.

Gofyn am Gronfa ddata
Sut i gael copi o'r gronfa ddata i'w defnyddio eich hun.

Ail-greu'r fryngaer o'r Oes Haearn - Moel y Gaer, Sir y Fflint

Moel y Gaer, Sir y Fflint

Ail-greu'r fryngaer o'r Oes Haearn.

Cofnodwyd pump ar hugain o ddyddiadau radiocarbon o'r safle hwn.

Claddfa 'saethwr' o'r Oes Efydd - Fferm Breach, Bro Morgannwg

Fferm Breach, Bro Morgannwg

Claddfa 'saethwr' o'r Oes Efydd.

Cofnodwyd dau ddyddiad radiocarbon o'r safle hwn.

Beddrod megalithig uwchben olion cynharach - Gwernvale, Powys

Gwernvale, Powys

Beddrod megalithig uwchben olion cynharach.

Cofnodwyd pedwar dyddiad radiocarbon o'r safle hwn.

Ail-greu'r bedd palaeolithig - Ogof Pen-y-fai, Abertawe

Ogof Pen-y-fai, Abertawe

Ail-greu'r bedd palaeolithig.

Cofnodwyd chwe deg o ddyddiau radiocarbon o'r safle hwn ers 1968.