Carwn ddiolch yn ddiffuant iawn i bawb a roes bob cymorth a chefnogaeth imi yn fy ngwaith maes ac i baratoi'r detholiad hwn: 'Aur Dan y Rhedyn'.

  • Y personau a recordiwyd ar dâp a'u teuluoedd, ac a roes eu caniatâd parod i'r Amgueddfa ddefnyddio'r deunydd at bwrpasau ymchwil.
  • Y personau a fu'n cofnodi deunydd llên gwerin ar bapur.
  • Cydweithwyr a chyd-aelodau staff a fu'n gefn i mi yn ystod cyfnod y casglu, 1964-2010, yn arbennig Vincent H Phillips, Trefor M Owen, D Roy Saer, y Dr Elfyn Scourfield, a John Williams-Davies.
  • Linda Tomos, Cyfarwyddwr Cymal: Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, am y gwahoddiad i baratoi'r cyflwyniad hwn, 'Aur Dan y Rhedyn'.
  • Aelodau o staff presennol yr Amgueddfa Werin, yn arbennig: Dr Beth Thomas a Meinwen Ruddock-Jones.
  • Dr Anne Elizabeth a Mr Howard Williams, Clynnog Fawr, Caernarfon, am eu cyfraniad cwbl amhrisiadwy yn teipio a chyd-olygu'r holl eitemau a ddetholwyd.
  • Eleri Gwyndaf, Caerdydd, fy mhriod.
  • Clwb y Bont, Pwllheli, am gael dyfynnu'n bur helaeth o'r gyfrol Blas ar Fyw. Atgofion Sarah Trenholme, Nefyn (1989), yn yr adran 'Sgwrs a Stori yng Nghwmni Serah Trenholme, Nefyn'.

Daw mwyafrif y lluniau a ddefnyddiwyd o gasgliad Amgueddfa Werin Cymru. Cafwyd rhai lluniau hefyd o lyfrau a chylchgronau a chan unigolion. Ceisiwyd cysylltu â deiliaid hawlfraint, a diolchir yn ddiffuant iawn i bawb am eu cydweithrediad caredig.