Rydych chi yn: Archwilio'r Casgliadau > Eich Hanes: delweddau ac atgofion am Gymru
Y Caban

Sefydlwyd Eich Hanes i gynnwys amrywiaeth o ddelweddau ac atgofion o Gymru gan bobl Cymru.

Caiff Eich Hanes ei seilio'n llwyr ar eich straeon a'ch delweddau chi.

I gychwyn, byddwn ni'n canolbwyntio ar ‘Gymru wrth ei Gwaith' – ac yn cyflwyno detholiad o ddelweddau ac atgofion am waith diwydiannol yn Abertawe a'r fro. Bydd Rhagor yn adeiladu ar hyn trwy ofyn i'r cyhoedd gyflwyno delweddau diwydiannol o weddill Cymru, ynghyd ag enwau ac atgofion sy'n gysylltiedig â'r delweddau hynny.

Yn y dyfodol, bydd Eich Hanes yn ehangu i gynnwys pob math o atgofion o bob rhan o Gymru.

Oriel Cymru wrth ei Gwaith

Isod, ceir detholiad o ddelweddau a gyflwynwyd i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau fel rhan o'r Project Hel Atgofion yn 2006. Mae'n cynnwys amrywiaeth eang o bobl o ardal Abertawe wrth eu gwaith, gan gynnwys glowyr, gweithwyr dur, gweithwyr ffatri, gweithwyr y dociau a phobl yn gweithio mewn diwydiannau cartref.

Cliciwch ar y delweddau isod i'w gweld.

Helpwch ni i greu cofnod ffotograffig o Gymru wrth ei Gwaith.

Anfonwch ffotograff digidol ohonoch chi neu aelod o'ch teulu yn y gwaith – 'slawer dydd neu heddiw. Cewch ddangos unrhyw fath o waith, mewn ffatri, siop, pwll glo, swyddfa neu ar long – ble bynnag yng Nghymru y mae pobl yn gweithio neu wedi gweithio.

Cofiwch enwi'r bobl yn y ffotograff os ydych chi'n eu hadnabod, a nodi beth yw neu beth oedd eu gwaith, ynghyd ag unrhyw atgofion eraill sydd gennych amdanynt. Os oes modd, byddai'n dda cael gwybod ble a phryd y tynnwyd y llun hefyd.

Anfonwch eich delweddau i eichhanes@amgueddfacymru.ac.uk

Byddwn ni'n diweddaru Cymru wrth ei Gwaith yn gyson i ychwanegu detholiad o'r delweddau sy'n dod i law.

Amodau a thelerau

Wrth gyflwyno delwedd, rydych chi'n cytuno i roi hawl heb freindal nad yw'n neilltuedig i ni gyhoeddi a defnyddio'r deunydd yn ôl ein dymuniad. Chi sy'n berchen ar hawlfraint popeth rydych chi'n ei gyfrannu at Amgueddfa Cymru, ac os byddwn ni'n derbyn eich delwedd, fe wnawn ni bob ymdrech i gyhoeddi eich enw wrth ymyl y ddelwedd. Ni all Amgueddfa Cymru warantu y caiff eich lluniau eu defnyddio, ac rydyn ni'n cadw'r hawl i olygu eich sylwadau.

Mae Polisi Gwarchod Data Amgueddfa Cymru'n berthnasol i'r holl gynnwys a gyflwynir.