'Mae angen i Gymru wybod am ei gorffennol. Mae deall hanes diwylliant yn hanfodol i'w thwf a datblygiad parhaus. Mae agenda Cymru'n Un Llywodraeth Cymru yn rhoi pwyslais ar ddathlu a chadw ein treftadaeth ardderchog – ac mae'n rhaid i wybodaeth fod yn sail i hyn.'
Cyflwyno Fframwaith Ymchwil ar gyfer Archaeoleg Cymru, 2008

Mae ymchwil yn rhan sylfaenol o waith yr Adran, ac mae'n cwmpasu ystod eang o weithgareddau, o ddadansoddi arteffactau unigol i gloddio safleoedd newydd a chyhoeddi adolygiadau o archaeoleg yng Nghymru. Mae rhaglen weithgar o gloddfeydd ymchwil ledled Cymru dros yr ugain mlynedd diwethaf wedi cynorthwyo i ddatblygu rhai meysydd casglu a darparu cyd-destun ar gyfer casgliadau newydd a chyfredol.

Bydd strategaeth ymchwil yr Adran yn edrych ar flaenoriaethau ein Gweledigaeth a hefyd yn ystyried fframwaith ymchwil archaeoleg Cymru, a gynhyrchwyd yn dilyn ymgynghoriad helaeth ac a gyhoeddwyd yn 2008. Bydd ein rhaglen ymchwil hefyd yn sail i ddatblygiad Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Mae'r Adran Archaeoleg a Niwmismateg ar yn o bryd yn cyfranogi mewn ymchwil o fewn y themâu eang canlynol: