Mae deall 230,000 mlynedd o weithgaredd dynol yng Nghymru wrth graidd ein holl raglenni ymchwil. Mae'r ymchwiliad i ffordd ein hynafiaid o fyw a marw, ar sail y dystiolaeth a adawyd ar eu hôl, yn amrywio o ddadansoddiad manwl o arteffactau, safleoedd a chofebion, ysgrifau ac olion dynol, i berffeithio cronoleg ac adolygu dehongliadau'r gorffennol. Defnyddiwn ystod o ddulliau i osod y dystiolaeth archeolegol mewn cyd-destun corfforol a chymdeithasol ehangach, wedi'i anelu at yr an-arbenigol drwy dreiddio i adroddiadau a adolygir gan gymheiriaid.