Staff: Adam Gwilt [gyda Sally Worrell (Cydlynydd Canfyddiadau, Cynllun Henebion Cludadwy) a Trevor Cowie (Amgueddfeydd Cenedlaethol yr Alban)]

Wedi deng mlynedd llwyddiannus o weithredu Deddf Trysorau 1996 a Chynllun Henebion Cludadwy Cymru a Lloegr, mae bellach adnodd sylweddol o gofnodion arteffactau Oes Efydd. Mae hyn yn cynnwys dros 3000 o arteffactau, 100 achos o drysor o Gymru a Lloegr a 50-100 arall o'r Alban. Serch hynny, nid oes llawer o sylw i nifer o'r canfyddiadau newydd hyn mewn llenyddiaeth wedi'i gyhoeddi, ac nid yw eu potensial ar gyfer deall Oes Efydd Prydain wedi ei archwilio.

Bydd patrwm eang yr arteffactau hyn yn cael ei ymchwilio drwy ofod ac amser, a thrafodir eu hoblygiadau ar gyfer dealltwriaeth gyfredol. Bydd hyn yn gofyn am well bas data arteffactau, cadarnhau a gwella adnabyddiaeth PAS, dyrannu cromfachau dyddiadau a chyflwyno dosbarthiadau ar ffurf map GIS. Cyflwynir astudiaethau achos a thueddiadau, er mwyn codi proffil potensial y wybodaeth newydd hon. Gobeithir y bydd y cyhoeddiad yn ffordd o annog y gymuned archeolegol ehangach i wneud defnydd o'r cyfoeth hwn o dystiolaeth arteffactaidd, y tu mewn i synthesis a naratif ehangach Oes Efydd Prydain.