Staff: Edward Besly

Datgelodd cloddfeydd gan Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg-Gwent oddi mewn i Gastell Caerdydd yn Ionawr 2006, ymysg canfyddiadau eraill, gelc o geiniogau o ddiwedd y drydedd ganrif. Mae'r 600+ o geiniogau yn perthyn i gategori a elwir yn 'barbarous radiates' – copïau lleol answyddogol o geiniogau swyddogol y dydd. Bydd y celc yn cael ei astudio o ran ei leoliad archeolegol uniongyrchol, mewn pwll llawn gwaith metel sgrap, a'i gyd-destun rhanbarthol ehangach, yn arbennig o'i gymharu gyda chelc o geiniogau tebyg a ganfuwyd yng Nghaerllion a Gwersyll Coygan (Sir Gaerfyrddin) sydd eisoes yng nghasgliad yr Amgueddfa.

Mae'r celc hwn yn wrthrych cwest Trysor.