Staff: Edward Besly
Rhan o gelc y Fenni fel y'i darganfuwyd.
Rhan o gelc y Fenni fel y'i darganfuwyd.

Canfuwyd celc o 199 o geiniogau arian gan ddatgelydd metel ger y Fenni, a'i gaffael drwy'r broses Trysor. Ceiniogau'r brenin Sacsonaidd, Edward y Cyffeswr (1042-66) a'r Norman William I (y Concwerwr, 1066-87) ydynt. Bydd catalog manwl yn cael ei baratoi a'i gyhoeddi. Yn ogystal ag adlewyrchu presenoldeb Normanaidd yng Ngwent yn gynnar ar ôl y goncwest, mae'r celc yn taflu goleuni newydd ar geiniogau Eingl-Sacsonaidd hwyr o fathdai'r gorllewin.