Staff: Penny Hill

Datblygwyd dulliau niferus i sefydlogi gwaith haearn archeolegol dros y blynyddoedd; ac mae gwrthrychau yn ein casgliadau wedi bod yn destun nifer sylweddol ohonynt.

Yn ddiweddar cynhaliwyd asesiad o sefydlogrwydd y casgliad haearn yn yr Amgueddfa i geisio ateb y cwestiynau canlynol: -

  1. A oedd ein triniaeth gyfredol yn gweithio'n dda? Ar hyn o bryd rydym yn dihalwyno haearn gan ddefnyddio offer Soxhlet ac yna'n lacro gyda Paraloid B72 (ethyl methacrylate co-polymer). Mae'r dull hwn wedi ei ddefnyddio gan Amgueddfa Cymru ers dros 15 mlynedd. Cymharwyd perfformiad y driniaeth hon felly gyda'r dulliau eraill a ddefnyddiwyd ar y casgliadau archeolegol dros y 30 mlynedd ddiwethaf.
  2. A all astudio perfformiad triniaethau'r gorffennol gynorthwyo i ddatblygu gweithdrefnau newydd i ddelio gyda'r broblem o waith haearn archeolegol yn y dyfodol? Byddai'r arolwg hwn yn darparu asesiad gwirioneddol o berfformiad triniaethau cadwriaethol y gorffennol a'r presennol yn yr Amgueddfa.
  3. A yw cadwraeth oddefol (storio gyda gel silica dysychedig) wrth ei hun yn medru cynnal neu ddarparu gwell lefelau o sefydlogrwydd na dulliau cadwraethol gweithredol?

Mae cofnodion triniaethau, radiograffau X a ffotograffau yn bodoli yn ein harchif o'r 1970au, ac mae hyn, gyda'r ffaith bod yr haearn wedi ei gadw mewn storfa ddysychedig ers hynny, yn gwneud y casgliad yn grŵp delfrydol o ddeunyddiau i astudio llwyddiant cymharol y triniaethau. Hyd yma mae dros 1500 o wrthrychau wedi eu hasesu. Gobeithir y bydd yr astudiaeth hon yn rhoi arwydd o effeithiolrwydd y triniaethau a ddefnyddiwyd gan yr Amgueddfa yn y gorffennol ac yn gyfredol, a darparu arweiniad wrth ddatblygu triniaethau'r dyfodol.