Cloddio yw'r prif ddull o ehangu'r casgliadau archaeolegol; gall edrych ar ardaloedd gwan a datblygu ardaloedd o gryfder, gan sicrhau swyddogaeth barhaus a photensial y casgliadau at y dyfodol. Mae projectau gwaith maes yn darparu cyd-destun hanfodol (lleol, cenedlaethol a rhyngwladol) ar gyfer arteffactau neu gasgliadau, elfennau allweddol ar gyfer arddangos ac ymchwilio. Ychwanegiad diweddar i'n rhaglen gwaith maes yw ymchwiliad mannau darganfod trysor posibl, sydd yn angenrheidiol ar gyfer paratoi adroddiadau ar gyfer y Crwner. Mae cloddfeydd ymchwil yn newyddion diddorol ac yn darparu proffil uwch i'n gwaith. Mae gwaith maes yn gwneud cyfraniad bywiog i ddysg, rhaglenni creadigol a phrojectau cymunedol.