Staff: Yr Athro Stephen Aldhouse-Green ac Elizabeth Walker

Rhwng 1984 a 1990 ymgymerodd yr Amgueddfa â chloddfa o ddwy ogof ger Dinbych y Pysgod - Ogofau Hoyle's Mouth a Little Hoyle. Yn ystod y gwaith hwn, dadorchuddiwyd arteffactau Paleolithig Uchaf Cynnar a Paleolithig Uchaf Hwyr, yn ogystal â safle Mesolithig ddiweddarach a rhai canfyddiadau Cristnogol cynnar. Ymysg nodweddion diddorol y gwaith mae casgliad adar mawr, boed yn olion bwyd pobl neu'n fan clwydo ar gyfer adar, mae'n gasgliad diddorol.

Bydd y monograff yn cynnwys adran ar 'Hanes yr ogofau' gan Elizabeth Walker. Mae'r cloddfeydd hysbys cyntaf yn yr ogofau yn dyddio i droad yr ugeinfed ganrif. Mae astudiaeth ohonynt yn taflu goleuni ar y dehongliad o'u gwaith.