Mae archeoleg arbrofol yn ceisio profi gwahanol ddamcaniaethau ar sail tystiolaeth archeolegol. Drwy efelychu beth a ddigwyddodd o bosib, mae'n ceisio cau'r bwlch rhwng y data sydd ar gael a'r hyn a all fod wedi digwydd. Mae arbrofion yn y gorffennol wedi cynnwys ail-greu a defnyddio arteffactau. Mae atgynhyrchiadau tymor hir o adeiladau, neu 'adeiladau dychmygol', yn darparu potensial ar gyfer ymchwil ac arddangos ar yr un pryd.

Mae rhaglenni arddangos dychmygus yn galluogi pobl i ddod i gysylltiad uniongyrchol gydag archeoleg, arteffactau, darganfyddiadau newydd a dehongliadau newydd. Gallant weld y gwrthrych, ac archwilio'r ffordd y mae ein barn, casgliadau a dulliau cyflwyno wedi newid dros amser.