Staff: Adam Gwilt a Mary Davis [gyda Dr Fraser Hunter (Amgueddfeydd Cenedlaethol yr Alban), Dr Jody Joy (Amgueddfa Brydeinig), Dr J D Hill (Amgueddfa Brydeinig)]

Yn 2006, ariannodd y Cyngor Ymchwil i'r Celfyddydau a'r Dyniaethau raglen ymchwil tair blynedd, dan arweiniad yr Athro Chris Gosden (Sefydliad Archeoleg, Prifysgol Rhydychen), yn ymchwilio i Gelf Geltaidd neu La Tène ym Mhrydain. Cefnogwyd y project Technologies of Enchantment gan archeolegwyr yr Amgueddfa, a gyfrannodd gyngor, cyflwyniadau a phapurau cyfnodolion. Ymgymerwyd â rhaglen dyddio radiocarbon sylweddol o Gelfyddyd Geltaidd (40 dyddiad) fel rhan o'r project, gan gynnwys chwe arteffact yn ein casgliadau (Coron Cerrigydrudion, cerbyd rhyfel a gwaywffon Llyn Cerrig Bach, torch Boverton, grŵp amlosgi Brycheiniog a grŵp claddu a bwced y Trallwng) a Thancard Trawsfynydd (Amgueddfa Genedlaethol Lerpwl).

Y bwriad, ar ddiwedd y cam cyntaf hwn, yw dilyn hyn gyda chais ariannu'r Amgueddfa, er mwyn cyfathrebu canlyniadau'r project i gynulleidfa gyhoeddus eang. Y prif ganlyniad fyddai arddangosfa deithiol gydweithredol ledled Prydain, yn uno ac yn benthyg casgliadau gan y tri Phartner Amgueddfa Genedlaethol. Byddai Caerdydd, Caeredin a Llundain yn uno gyda thri neu bedwar partner amgueddfa ranbarthol ychwanegol. Byddai casgliad o adnoddau ategol yn cynnwys canllaw arddangosfa, gwe dudalennau Celf Geltaidd, rhaglenni gweithgareddau a digwyddiadau, cyflwyniadau cynhadledd a darlithoedd.