Staff: Mike Wilson a James Turner, dan nawdd Ymddiriedolaeth Leverhulme)
Biologia Centrali Americana
Dudalen oddi wrth Fowler's "Biologia Centrali Americana".

Oddi mewn i drefn pryfed Hemiptera mae tua 20,000 o sboncwyr y dail wedi'u disgrifio, ac o'r rhain mae tua 2,300 yn yr is deulu Cicadellinae . Maent yn bwydo oddi ar nodd planhigion, ac mae rhai o bwysigrwydd economaidd yn sgil y ffaith eu bod yn lledaenu afiechyd planhigion. Mae'r Cicadellinae yn aml yn cael eu hadnabod fel Chwimsaethwyr yn sgil y ffordd y mae'r nodd ychwanegol yn cael ei daflu'n nerthol allan o'r corff. Dros y 2 flynedd ddiwethaf, mae Ymddiriedolaeth Leverhulme wedi ariannu project i wneud delweddau digidol o rywogaethau'r byd, ac mae gennym bellach ddelweddau o 88% (tua 2000 o rywogaethau) o'r ffawna. Bydd y delweddau ar gael drwy fas data ar y we yn ogystal a chyhoeddi cyfres o restrau gyda lluniau o ffawna'r byd. Bydd y gyfrol gyntaf o ddelweddau rhywogaethau a ganfuwyd yn yr Hen Fyd yn cael ei gyhoeddi fel cyfrol BioTir yn 2008.

Hefyd mae rhaglen Synthesys yr UE wedi galluogi ymweliadau gyda'r mwyafrif o'r prif amgueddfeydd yn Ewrop cyfandirol lle gadewir casgliadau o'r grŵp pryfed hwn. Mae'r ymweliadau hyn, yn ogystal â chyfrannu sbesimenau i'r project, wedi darparu gwybodaeth yn arwain at gyfres o bapurau ymchwil ar y grŵp hwn o sboncwyr y dail.

Sharpshooter Leafhoppers of the World Database
Sharpshooter Leafhopper Database
Sharpshooter Leafhopper Database