Staff: Mike Wilson

Noddir y project hwn gan y Gymdeithas Frenhinol, ac mae'n ein cynnwys ni ac Academi Wyddoniaeth Rwsia, Sefydliad Sŵolegol, St Petersburg, Rwsia. Bydd y gwaith yn cael ei gwblhau gan Dr Vladimir Gnezdilov, a fydd yn ymweld â Chaerdydd am ddau gyfnod yn 2007 a 2008, a Dr Wilson yn ymweld â St Petersburg unwaith y flwyddyn.

Pryfed sy'n bwydo ar nodd yw Sboncwyr Planhigion Issid ( Hemiptera: Issidae ), sydd i'w canfod yn gyffredin mewn nifer o gynefinoedd. Yn aml, ni fedrant hedfan, ac felly gall eu dosbarthiad fod yn gyfyngedig. Bydd y project yn astudio tacsonomeg y rhywogaeth a ganfuwyd yn y rhanbarth Palaearctig gorllewinol (gorllewin Ewrop) er mwyn uno gwybodaeth tacsonomaidd gwasgaredig am y grŵp hwn. Disgrifir tua 400 o rywogaethau ond disgwylir rhywogaethau eraill heb eu disgrifio. Mae gan ein casgliad tua 25% o'r rhywogaethau a gynrychiolwyd a'r mwyafrif o'r genera, gan ei wneud yn un o'r goreuon yn Ewrop.

Bydd yr allbwn yn cynnwys papurau ymchwil tacsonomaidd a rhestr wirio darlunedig o'r rhywogaethau.