Staff: Chris Hodgson

Mae pryfed cennog ( Coccoidea: Sternorrhyncha ) i gyd yn chwilod sy'n sugno nodd, sy'n barasitiaid ar blanhigion. Efallai nad oes un teulu o blanhigion yn ddiogel rhag ymosodiad. Mae nifer o rywogaethau cennog yn bla ar blanhigion ffrwyth, coedwigoedd, llwyni a phlanhigion addurniadol eraill, a chnydau amaethyddol a garddwriaethol. Amcangyfrifwyd bod colledion byd-eang a chostau cynhyrchu uwch yn sgil difrod pryfed cennog yn 5 biliwn o ddoleri yn flynyddol (1996 — dwywaith cymaint erbyn heddiw yn ôl pob tebyg). Yn sgil eu meintiau bach a'r ffaith eu bod yn aml yn cuddio mewn craciau, mewn blagur neu o dan y pridd, maent yn anodd iawn i'w canfod, a gellir eu hadnabod fel rheol pan maent wedi eu staenio a'u gosod ar sleid wydr yn unig.

Projectau cyfredol:

  1. Adolygiad o bryfed cennog meddal Awstralia (gyda P.J. Gullan, Davis, Califfornia);
  2. Ail ddisgrifio math rhywogaethau bob genera eriococcid yn Ne America (gyda Dug. Miller, USDA);
  3. Adolygiad o bryfed cennog cwyr (Ceroplastinae) Affrica (gydag ailddisgrifiad o rywogaeth Linnaeus "coll") (gyda Doug Williams (BMNH) a Jan Giliomee (Stellenbosch));
  4. Dosbarthiad uwch o'r Coccoidea ar sail morffoleg oedolyn gwrywaidd.
  5. Adolygiad o deulu pryfed blodiog Rhizoecidae ar sail morffoleg oedolyn gwrywaidd;
  6. Adnabod pryfed blodiog sydd ar hyn o bryd yn achosi biliynau o ddoleri o niwed i gotwm a chnydau eraill yn Asia,
  7. Nifer o bapurau bychain ar rywogaethau newydd a genera newydd o Ewrop ac Affrica.