Staff: Graham Oliver & Anna Holmes

Mae teuluoedd Solemyidae, Thyasiridae, Lucinidae, Vesicomyidae a Bathymodiolidae yn chemosymbiotig, yn derbyn maeth o'r bacteria symbiotig sy'n byw yn eu tagellau. Ar hyn o bryd mae diddordeb sylweddol yn y tacsa hwn gan eu bod i'w canfod yn gyson mewn awyrellau poeth, tryddiferion oer ac amgylcheddau cyfoethog organig. Y Thyasiridae efallai a astudiwyd leiaf o berspectif tacsonomaidd, ac rydym ers nifer o flynyddoedd wedi bod yn disgrifio rhywogaethau newydd ac yn datblygu offer tacsonomaidd ar eu cyfer. Ein cyfraniad diweddaraf oedd project ar y cyd gyda Phrifysgol Aviero, Portiwgal ar Thyasiridae y llosgfynyddoedd mwd yng Nghulfor Cadiz.

Mae'r astudiaeth hon yn parhau gyda deunydd o Antarctica (British Antarctic Survey a JD Taylor Amgueddfa Hanes Natur, Llundain) a Chile (J. Sellanes) yn aros am astudiaeth ac arolwg o'r teulu cyfan ar gyfer rhifyn newydd o Treatise on Invertebrate Palaeontology. O'r teuluoedd eraill, yr oedd gofyn i ni adolygu tacsonomeg Solemyidae dŵr dwfn, yn bennaf y genws Acharax . Darparwyd y deunydd hwn yn bennaf gan Brifysgol Bremmen (H. Sahling).