Staff: Graham Oliver, Anna Holmes, Ian Killeen a James Turner
UK

Cefnogir y project hwn gan grant sylweddol gan yr Adran Masnach a Diwydiant ac mae wedi'i gynllunio i gynhyrchu canllaw i bob rhywogaeth a geir yn nyfroedd y DG gan gynnwys y rhai o'r môr dwfn hyd at 5000m. Nid oes offeryn o'r fath yn bodoli, ac mae'n angenrheidiol yn sgil archwiliadau olew diweddar mewn dyfroedd dyfnion ledled glannau'r Môr Iwerydd.

Bydd y canllaw hwn nid yn unig yn cynnwys delweddau o gregyn aeddfed, ond hefyd yn cynnwys lle bynnag y bo'n bosibl, ddelweddau o dyfiant o 0.5mm hyd at faint oedolyn. Ni cheisiwyd gwneud hyn yn flaenorol.

Er bod y project yn dibynnu'n helaeth ar ddeunydd mewn hen gasgliadau ac sy'n dod o arolygon benthig morol a gynhaliwyd gennym yn y blynyddoedd diwethaf, mae hefyd yn gofyn am gasglu pellach er mwyn darparu enghreifftiau coll, deunydd newydd ar gyfer adolygiad tacsonomaidd a chadarnhau dosbarthiadau. Mae'r olaf yn arbennig angen i ddeunydd gael ei gasglu ar gyfer astudiaeth molecylaidd. Mae'r rhaglen gasglu hon yn gysylltiedig gyda rhaglen "Archwilio Bioamrywiaeth Morol".

Dwyfalfogion Morol Ynysoedd Prydain
dwyfalfogion morol Ynysoedd Prydain
Dwyfalfogion Morol Ynysoedd Prydain