Staff: Mike Wilson

Ceir tua 100 rhywogaeth o sboncwyr planhigion yn Ynysoedd Prydain. Cynhyrchwyd y llawlyfr cyfredol i'w hadnabod 40 mlynedd yn ôl, ac mae llawer o waith tacsonomeg wedi'i gyflawni ers hynny — gan arwain at newid enwau nifer o rywogaethau. Hefyd ychwangewyd rhai rhywogaethau i restr y DG ac fe wnaed nifer o gofnodion dosbarthu newydd.

Bydd y project tymor hir hwn yn arwain at adolygiad o sboncwyr planhigion Ynysoedd Prydain, i gynnwys data dosbarthu newydd a thacsonomeg newydd. Bydd yn cael ei gyhoeddi yng nghyfres Llawlyfrau'r Royal Entomological Society, a bydd yn cynnwys platiau lliw. Yn y cyfamser cyhoeddir nifer o bapurau tacsonomaidd bychain.